Another great RocketTheme Joomla Template brought to you by the RocketTheme Joomla Template Club.
Start
Zaproszenie na konkurs przyrodniczo - plastyczny

 

Szkoła Podstawowa nr 8 w Sosnowcu

ul. Teatralna 8, 41-200 Sosnowiec, tel. (0-32) 266-34-72

zaprasza do wzięcia udziału w konkursie przyrodniczo-plastycznym:

w ramach XVIII DNI ZIEMI ,,ZOSTAŃ PRZYJACIELEM PLANETY

- DLA SIEBIE I DLA ZIEMI”

pod patronatem prof. dr hab. Marii Pulinowej

Cele konkursu:

 • kształtowanie postaw proekologicznych, uświadomienie potrzeby troski o środowisko naturalne
 • rozwijanie inwencji twórczej, prezentacja możliwości twórczych uczniów szkół podstawowych
 • uświadomienie konieczności segregowania odpadów i oszczędnego korzystania z surowców

Regulamin konkursu:

 • konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VI,
 • polega na wykonaniu pracy plastycznej przedstawiającej sposoby ochrony środowiska w świecie ucznia np. (segregacja i oszczędzanie surowców, przykłady ochrony roślin i zwierząt w najbliższym otoczeniu),
 • praca indywidualna, formatu A0 wykonana techniką dowolną na szarym papierze, musi być opatrzona tytułem i krótkim opisem co przedstawia dana praca,
 • każdą pracę na odwrocie proszę zaopatrzyć w metryczkę zawierającą:

Imię i nazwisko ucznia

KlasaNazwa Szkoły, nr telefonu, adres placówki, adres internetowy szkoły Imię i nazwisko opiekuna
    
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu moich danych osobowych  i wykorzystanie materiałów przekazanych na konkurs.………………………………                                           ......................Imię i nazwisko ucznia, data                                                  podpis rodzica/ prawnego opiekuna
 • wszystkie nadesłane prace przechodzą na własność organizatora i będą eksponowane na terenie SP nr 8,
 • prace należy składać do 16.04.2010r. na adres SP nr 8 w Sosnowcu,
 • oceny prac oraz przydziału nagród dokonają nauczyciele organizujący konkurs (przy ocenie pracy brana będzie pod uwagę oryginalność wykonania, estetyka, zgodność z tematem),
 • o wynikach konkursu szkoły zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną,
 • laureaci konkursu otrzymają nagrody, uczestnicy dyplomy, a opiekunowie podziękowania.

 

 

Organizatorzy:

mgr Beata Brodowska

mgr Dagmara Łęgosz-Cegłowska

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
administratorzy strony: Agnieszka Duszyc i Katarzyna Bugaj