04.09.2017 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych
11.09.2017 Zebrania z rodzicami uczniów klas I-III
12.09.2017 Zebrania z rodzicami uczniów klas IV-VII
14.09.2017 Konferencja Rady Pedagogicznej
09.10.2017 Konsultacje z rodzicami uczniów klas I-III
10.10.2017 Konsultacje z rodzicami uczniów klas IV-VII
11.10.2017 Pasowanie na ucznia
06.11.2017 Konsultacje z rodzicami uczniów klas I-III
07.11.2017 Konsultacje z rodzicami uczniów klas IV-VII
14.11.2017 Konferencja Rady Pedagogicznej
11.12.2107 Zebrania z rodzicami uczniów klas I-III
(informacje o zagrożeniach)
12.12.2017 Zebrania z rodzicami uczniów klas IV-VII
(informacje o zagrożeniach)
22.12.2017 Wigilia szkolna
23.12.2017 -
01.01.2018
Zimowa przerwa świąteczna
17.01.2018 Konferencja klasyfikacyjna
Konferencja zatwierdzająca wyniki za I semestr
19.01.2018 Apel podsumowujący I semestr
22.01.2018 Zebrania z rodzicami uczniów klas I-III
(wyniki klasyfikacji za I semestr)
23.01.2018 Zebrania z rodzicami uczniów klas IV-VII
(wyniki klasyfikacji za I semestr)
24.01.2018 Konferencja podsumowująca pracę szkoły za I semestr
29.01-11.02.2018 Ferie zimowe
12.03.2018 Zebrania z rodzicami uczniów klas I-III
13.03.2018 Zebrania z rodzicami uczniów klas IV-VII
15.03.2018 Dzień otwarty szkoły
29.03-03.04.2018 Wiosenna przerwa świąteczna
04.2018 Konferencja szkoleniowa
09.04.2018 Konsultacje z rodzicami uczniów klas I-III
10.04.2018 Konsultacje z rodzicami uczniów klas IV-VII
14.05.2018 Zebrania z rodzicami uczniów klas I-III
(informacje o zagrożeniach)
15.05.2018 Zebrania z rodzicami uczniów klas IV-VII
(informacje o zagrożeniach)
14.06.2018 Konferencja klasyfikacyjna
Konferencja zatwierdzająca
19.06.2018 Termin składania świadectw do podpisu
22.06.2018 Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych
25.06.2018 Konferencja podsumowująca pracę szkoły