500 złotych wyprawki przeznacza gmina Sosnowiec dla każdego ucznia, który po raz pierwszy we wrześniu 2017 roku rozpocznie naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Jednorazowe świadczenie pieniężne udzielane jest dzieciom, które po raz pierwszy w roku szkolym 2017/2018 rozpoczną realizację obowiązku szkolnego w klasie pierwszej.

Termin składania wniosków od 1 do 15 września 2017r. w gabinecie pedagoga i psychologa szkolnego - sala nr 19.

Poniżej zamieszczamy uchwałę Rady Miejskiej dotyczącą jednorazowego świadczenia pieniężnego dla dzieci rozpoczynających naukę w klasie pierwszej wraz z regulaminiem udzielnia jednorazowego świadczenia pieniężnego na rzecz dzieci rozpoczynających realizację obowiązku szkolnego w klasie pierwszej szkoły podstawowej na terenie miasta Sosnowca w roku szkolnym 2017/2018- stanowiącym załącznik do uchwały:

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
WNIOSEK DO POBRANIA