Egzamin ósmoklasisty

Prosimy wszystkich Ósmoklasistów oraz ich Rodziców o zapoznanie się z poniższymi procedurami:

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 są dostępne tutaj.

Poniżej podano najważniejsze informacje (za OKE Jaworzno).