W 2010 roku Firma ELITMAT rozpoczęła Projekt "MATEMATYKA INNEGO WYMIARU - organizacja Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem jest podniesienie poziomu i jakości nauczania matematyki w Polsce. Dzięki usystematyzowanym materiałom przekazanym w ramach projektu nauczyciele mogą łatwiej i efektywniej przekazywać uczniom ciekawą wiedzę matematyczną podczas zajęć dodatkowych (np. w ramach dodatkowych godzin ujętych w Karcie Nauczyciela).

Projekt MATEMATYKA INNEGO WYMIARU ma na celu także wyłonienie zdolnych i ambitnych nauczycieli. Dzięki portalowi ELITMAT SPACE oraz warsztatom integrującym stworzono możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy nauczycielami zaangażowanymi w projekt.

Organizacja MATEMATYCZNYCH MISTRZOSTW POLSKI pozwoliła wskazać i nagrodzić najzdolniejszych uczniów w powiatach, województwach i kraju.

Korzyści dla nauczycieli:

 • Uzyskanie dostępu do nowoczesnych materiałów dydaktycznych, które mogą być wykorzystane na kółkach matematycznych, lekcjach dodatkowych
 • Uzyskanie tytułu ELITMAT LEADERA
 • Aktywność i kreatywność nauczycieli będzie nagradzana w Ogólnopolskim Rankingu Nauczycieli ELITMAT LEADERÓW
 • Nagrody rzeczowe dla najbardziej zaangażowanych ELITMAT LEADERÓW
 • Prywatne konto na portalu ELITMAT SPACE pozwalające na zdalny dostęp do materiałów dydaktycznych. Portal będzie ułatwiał pracę z uczniami zdolnymi.
 • Możliwość wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami Projektu
 • Możliwość poszerzenia kwalifikacji i doświadczenia zawodowego potwierdzonego Certyfikatem udziału w Projekcie
 • Specjalne zaproszenie na zwieńczającą Projekt Ogólnopolską Konferencję z udziałem: władz oświatowych, przedstawicieli szkół wykazujących największe zaangażowanie w Projekt (nauczyciele LEADERZY, dyrektorzy), przedstawicieli mediów i najzdolniejszych uczniów

Korzyści dla uczniów:

 • Możliwość poszerzenia wiedzy o nietypowe, a jednocześnie bardzo przydatne zagadnienia
 • Możliwość zdobycia nagród rzeczowych w MATEMATYCZNYCH MISTRZOSTWACH POLSKI
 • Za zdobycie wysokich miejsc w klasyfikacjach powiatowych, wojewódzkich i krajowych będą przyznawane również medale i dyplomy
 • Własne konto na portalu ELITMAT SPACE, gdzie uczniowie będą mogli rozwiązywać łamigłówki, grać w gry strategiczne i logiczne oraz komunikować się z rówieśnikami i nauczycielami.
 • Specjalne zaproszenie na zwieńczającą Projekt Ogólnopolską Konferencję z udziałem: władz oświatowych, przedstawicieli szkół wykazujących największe zaangażowanie w projekt (nauczyciele LEADERZY, dyrektorzy), przedstawicieli mediów i najzdolniejszych uczniów

Korzyści dla szkoły:

 • Uczestnictwo w Projekcie MATEMATYKA INNEGO WYMIARU daje możliwość efektywnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli w ramach pracy w szkole
 • MATEMATYKA INNEGO WYMIARU pozwoli wyłonić nie tylko zdolnych uczniów, ale także zdolnych nauczycieli wykazujących się zaangażowaniem i pasją
 • Uczestnictwo w Projekcie daje szansę na podniesienie prestiżu szkoły dzięki poprawie jakości kształcenia
 • Również Matematyczne Mistrzostwa Polski są szansą dla szkoły - dobre wyniki uczniów zawsze przynoszą dobrą sławę szkole
 • Z Projektem wiąże się również szansa na zaprezentowanie szkoły na Ogólnopolskiej Konferencji z udziałem władz oświatowych i mediów

W marcu 2012 roku zgłosiliśmy innowację do kuratorium na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  9 kwietnia 2002r.w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. z 2002r. Nr 56, poz. 506, wraz z nowelizacją Dz. U. z 2011r., Nr 176, poz. 1051 )  i otrzymaliśmy zgodę na prowadzenie innowacji w roku szkolnym 2012/2013.

Uczestniczy w niej - w bieżącym roku szkolnym - 42 uczniów z kl. III – VI oraz 4 nauczycieli.

REGULAMIN PROJEKTU