Dnia 22.05.2017r. odbyła się gra miejska. Harcerze z całego Sosnowca odwiedzali  miejsca, do których na co dzień wstęp jest wzbroniony. Nasza drużyna zaczęła od punktu w Straży Miejskiej, gdzie pracownik straży opowiadał nam o swoim zawodzie. Tam dostaliśmy zadania, które musieliśmy wykonywać idąc na inne punkty: rozszyfrowanie tytułów piosenek, które musieliśmy śpiewać przy punktach. Drugim punktem był Urząd Miejski. Urzędnik oprowadził nas po placówce, opowiadał nam, gdzie i co się odbywa. Następny punkt to pierwsza pomoc i zachowanie się w nagłych zdarzeniach. Jeden z druhów symulował atak padaczki, a my udzieliliśmy mu pierwszej pomocy. Trzecim punktem było pogotowie ratunkowe, a naprawdę to karetka.

Zobaczyliśmy, jak wygląda od środka  i do czego służą poszczególne urządzenia. Następnie udaliśmy się do budynku Straży Pożarnej. Strażak pokazał nam jak wygląda w środku  wóz strażacki. Piątym i ostatnim punktem był Komisariat Policji. Policjant oprowadzał nas po komendzie  policji opowiadając nam o swojej pracy. Następnie wróciliśmy pod Urząd Miasta, gdzie czekała na nas pyszna grochówka oraz końcowy apel. To był dzień pełen wrażeń!

Czuwaj! Nikola Porada

Relacja fotograficzna: