11 grudnia reprezentacja gromady wzięła udział w przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju na Jasnej Górze. W następnym tygodniu dzieci będą je roznosić do różnych instytucji .