PONIEDZIAŁEK I a I b I c
8.00 - 8.45   GDD  
8.50 - 9.35   ed.wczesnoszkolna ed.wczesnoszkolna
9.45 - 10.30   religia ed.wczesnoszkolna
10.40 - 11.25   ed.wczesnoszkolna j.angielski
11.35 - 12.20   ed.wczesnoszkolna ed.plastyczna
12.40 - 13.25 ed.plastyczna   religia
13.45 - 14.30 religia    
14.35 - 15.20 ed.wczesnoszkolna    
15.25 - 16.10 ed.wczesnoszkolna    
WTOREK I a I b I c
8.00 - 8.45   w-f w-f
8.50 - 9.35   ed.wczesnoszkolna ed.wczesnoszkolna
9.45 - 10.30   j.angielski ed.wczesnoszkolna
10.40 - 11.25   ed.wczesnoszkolna ed.wczesnoszkolna
11.35 - 12.20   ed.wczesnoszkolna GDD
12.40 - 13.25 ed.wczesnoszkolna     
13.45 - 14.30 ed.wczesnoszkolna     
14.35 - 15.20 ed.wczesnoszkolna    
15.25 - 16.10 w-f     
ŚRODA I a I b I c
8.00 - 8.45   ed.wczesnoszkolna ed.wczesnoszkolna
8.50 - 9.35   ed.wczesnoszkolna j.angielski
9.45 - 10.30   j.angielski ed.wczesnoszkolna
10.40 - 11.25   religia ed.wczesnoszkolna
11.35 - 12.20 ed.wczesnoszkolna   ed.muzyczna
12.40 - 13.25 ed.wczesnoszkolna    
13.45 - 14.30 ed.wczesnoszkolna    
14.35 - 15.20 w-f    
15.25 - 16.10 ed.informatyczna    
CZWARTEK I a I b I c
8.00 - 8.45 w-f    
8.50 - 9.35 j.angielski     
9.45 - 10.30 ed.wczesnoszkolna    
10.40 - 11.25 ed.wczesnoszkolna    
11.35 - 12.20 ed.muzyczna    
12.40 - 13.25   ed.wczesnoszkolna religia
13.45 - 14.30    ed.wczesnoszkolna ed.wczesnoszkolna
14.35 - 15.20    w-f ed.wczesnoszkolna 
15.25 - 16.10    ed.muzyczna w-f
PIĄTEK I a I b  I c
8.00 - 8.45 zaj.kszt.kreatywność    
8.50 - 9.35 ed.wczesnoszkolna    
9.45 - 10.30 ed.wczesnoszkolna    
10.40 - 11.25 j.angielski      
11.35 - 12.20 religia ed.informatyczna  
12.40 - 13.25    ed.wczesnoszkolna ed.wczesnoszkolna 
13.45 - 14.30    ed.wczesnoszkolna ed.wczesnoszkolna
14.35 - 15.20    w-f ed.informatyczna
15.25 - 16.10    ed.plastyczna w-f