PONIEDZIAŁEK III a  III b  III c III d
8.00 - 8.45  wf zaj.komputerowe    
8.50 - 9.35  ed.wczesnoszkolna religia    
9.45 - 10.30   ed.wczesnoszkolna ed.wczesnoszkolna    
10.40 - 11.25  jęz.angielski ed.wczesnoszkolna    
11.35 - 12.20     ed.wczesnoszkolna jęz.angielski
12.40 - 13.25     ed.wczesnoszkolna ed.wczesnoszkolna
13.40 - 14.25     religia ed.wczesnoszkolna
14.30 - 15.15     ed.wczesnoszkolna ed.wczesnoszkolna
15.20 - 16.05     zaj.komputerowe wf
WTOREK III a III b III c III d
8.00 - 8.45     ed.wczesnoszkolna ed.wczesnoszkolna
8.50 - 9.35     ed.wczesnoszkolna ed.wczesnoszkolna
9.45 - 10.30      ed.plastyczna ed.muzyczna
10.40 - 11.25     jęz.angielski religia
11.35 - 12.20 ed.plastyczna j.angielski    
12.40 - 13.25 religia ed.plastyczna    
13.40 - 14.25 ed.wczesnoszkolna wf    
14.30 - 15.15 ed.wczesnoszkolna ed.wczesnoszkolna    
15.20 - 16.05 wf ed.wczesnoszkolna    
ŚRODA III a III b III c III d
8.00 - 8.45 ed.wczesnoszkolna ed.muzyczna    
8.50 - 9.35 ed.wczesnoszkolna jęz.angielski    
9.45 - 10.30  ed.wczesnoszkolna ed.wczesnoszkolna    
10.40 - 11.25 zaj.komputerowe ed.wczesnoszkolna    
11.35 - 12.20     jęz.angielski ed.plastyczna
12.40 - 13.25     ed.wczesnoszkolna jęz.angielski
13.40 - 14.25     ed.wczesnoszkolna ed.wczesnoszkolna
14.30 - 15.15     ed.wczesnoszkolna ed.wczesnoszkolna
15.20 - 16.05     wf wf
CZWARTEK III a III b IIIc III d
8.00 - 8.45     wf wf
8.50 - 9.35     ed.wczesnoszkolna ed.wczesnoszkolna
9.45 - 10.30      ed.wczesnoszkolna ed.wczesnoszkolna
10.40 - 11.25     jęz.angielski jęz.angielski
11.35 - 12.20 jęz.angielski ed.wczesnoszkolna    
12.40 - 13.25 ed.wczesnoszkolna wf    
13.40 - 14.25 ed.wczesnoszkolna ed.wczesnoszkolna    
14.30 - 15.15 ed.wczesnoszkolna ed.wczesnoszkolna    
15.20 - 16.05 wf ed.wczesnoszkolna    
PIĄTEK III a III b  III c III d
8.00 - 8.45 ed.wczesnoszkolna      
8.50 - 9.35 ed.wczesnoszkolna ed.wczesnoszkolna    
9.45 - 10.30  ed.muzyczna ed.wczesnoszkolna    
10.40 - 11.25 jęz.angielski jez.angielski    
11.35 - 12.20 religia religia ed.muzyczna zaj.komputerowe
12.40 - 13.25   wf religia ed.wczesnoszkolna
13.40 - 14.25     wf ed.wczesnoszkolna
14.30 - 15.15     ed.wczesnoszkolna ed.wczesnoszkolna
15.20 - 16.05     ed.wczesnoszkolna religia