PONIEDZIAŁEK IV a  IV b  IV c IV d
8.00 - 8.45   matematyka religia j.polski
8.50 - 9.35 religia wf historia matematyka
9.45 - 10.30 matematyka j.polski wf historia
10.40 - 11.25 wf historia j.polski religia
11.35 - 12.20 j.polski j.angielski muzyka  
12.40 - 13.25 historia religia inform./------  
13.40 - 14.25 j.angielski      
WTOREK IV a  IV b  IV c IV d
8.00 - 8.45 zaj. z wych.     religia
8.50 - 9.35 matematyka wf   j.angielski
9.45 - 10.30 wf j.polski ------/inform. muzyka
10.40 - 11.25 j.polski matematyka j.polski wf
11.35 - 12.20 muzyka ------/inform. matematyka j.polski
12.40 - 13.25 ------/inform.   wf matematyka
13.40 - 14.25     religia  
ŚRODA IV a IV b IV c IV d
8.00 - 8.45   ------/j.angielski j.polski matematyka
8.50 - 9.35   j.angielski/zaj.komp. matematyka j.polski
9.45 - 10.30 inform./------ religia wf technika
10.40 - 11.25 j.angielski j.polski j.angielski wf
11.35 - 12.20 matematyka przyroda   inform./------
12.40 - 13.25 j.polski w-f    
13.40 - 14.25 technika      
CZWARTEK IV a IV b IV c IV d
8.00 - 8.45     j.angielski plastyka
8.50 - 9.35 j.polski j.polski matematyka wf
9.45 - 10.30 j.angielski matematyka j.polski przyroda
10.40 - 11.25 wf wf wf j.polski
11.35 - 12.20 matematyka technika przyroda j.angielski
12.40 - 13.25 przyroda religia zaj. z wych. zaj. z wych.
13.40 - 14.25   zaj. z wych.    
PIĄTEK IV a IV b  IV c IV d
8.00 - 8.45 plastyka   j.polski ------/inform.
8.50 - 9.35 j.polski w-f plastyka j.polski
9.45 - 10.30 wf matematyka przyroda j.angielski
10.40 - 11.25 religia j.polski matematyka matematyka
11.35 - 12.20 przyroda plastyka technika wf
12.40 - 13.25   j.angielski j.angielski przyroda
13.40 - 14.25   przyroda