PONIEDZIAŁEK IV a  IV b  IV c IV d
8.00 - 8.45 j.angielski      
8.50 - 9.35 religia      
9.45 - 10.30 w-f      informatyka/------
10.40 - 11.25 muzyka    j.polski  matematyka
11.35 - 12.20 j.polski w-f  matematyka  w-f
12.40 - 13.25 historia j.polski  przyroda  j.polski
13.45 - 14.30 GDD zaj. z wych.  zaj.z wych.  plastyka
 14.35 - 15.20   j.angielski  j.angielski/--------  historia
 15.25 - 16.10   religia    muzyka
WTOREK IV a  IV b  IV c IV d
8.00 - 8.45        
8.50 - 9.35  przyroda      
9.45 - 10.30  matematyka    -------/j.angielski  -------/informatyka
10.40 - 11.25  j.polski    j.polski  j.angielski
11.35 - 12.20  technika  w-f  matematyka  w-f
12.40 - 13.25  w-f  j.polski  w-f  j.polski
13.40 - 14.25    matematyka  technika  zaj. z wych.
14.35 - 15.20    historia  j.angielski/---------  technika
15.25 - 16.10    technika    
ŚRODA IV a  IV b  IV c  IV d
8.00 - 8.45        
8.50 - 9.35  matematyka      
9.45 - 10.30  j.polski    matematyka  GDD
10.40 - 11.25  religia  GDD  j.polski  j.angielski
11.35 - 12.20  w-f  j.polski  w-f  j.polski
12.40 - 13.25  j.angielski  w-f  historia  w-f
13.40 - 14.25  informatyka  j.angielski  religia  matematyka
14.35 - 15.20    matematyka  ------/j.angielski  przyroda
15.25 - 16.10    religia    
CZWARTEK IV a IV b IV c IV d
8.00 - 8.45  zaj. z wych.    GDD  
8.50 - 9.35  matematyka    inf.  / j.angielski  
9.45 - 10.30  j.polski    j.angielski/ inf.  
10.40 - 11.25  przyroda  informatyka  muzyka  
11.35 - 12.20    w-f  j.polski  przyroda
12.40 - 13.25    j.polski  w-f  matematyka
13.40 - 14.25    matematyka  przyroda  religia
14.35 - 15.20    przyroda    j.polski
15.25 - 16.10    muzyka    
PIĄTEK IV a  IV b IV c IV d
8.00 - 8.45  j.angielski      
8.50 - 9.35  plastyka      
9.45 - 10.30  matematyka      j.angielski
10.40 - 11.25  j.polski    j.polski  matematyka
11.35 - 12.20  w-f  j.polski  w-f  j.polski
12.40 - 13.25    matematyka  religia  w-f
13.40 - 14.25    j.angielski  matematyka  religia
14.35 - 15.20    przyroda  plastyka  
15.25 - 16.10    plastyka