PONIEDZIAŁEK V a V b V c V d
8.00 - 8.45    matematyka    
8.50 - 9.35   j.polski  informatyka  plastyka  zaj. z wych.
9.45 - 10.30   matematyka  muzyka  matematyka  plastyka
10.40 - 11.25   w-f  j.polski  w-f  j.angielski
11.35 - 12.20  muzyka  plastyka  j.polski  j.polski
12.40 - 13.25    j.angielski  j.angielski  matematyka
13.45 - 14.30      religia  
14.35 - 15.20        
WTOREK V a V b V c V d
8.00 - 8.45  GDD    religia  
8.50 - 9.35   matematyka    informatyka  
9.45 - 10.30   w-f  j.polski  w-f  j.polski
10.40 - 11.25   biologia  religia  matematyka  matematyka
11.35 - 12.20  informatyka  biologia  GDD  historia
12.40 - 13.25   j.polski  matematyka  j.polski  biologia
13.45 - 14.30  j.angielski  w-f  biologia  w-f
14.35 - 15.20    GDD    
ŚRODA V a V b V c V d
8.00 - 8.45    historia  matematyka  technika
8.50 - 9.35   matematyka  w-f  technika  w-f
9.45 - 10.30   w-f  technika  w-f  j.polski
10.40 - 11.25   j.polski  j.polski  j.angielski  informatyka
11.35 - 12.20  zaj. z wych.  matematyka  j.polski  j.angielski
12.40 - 13.25  technika      religia
13.45 - 14.30  j.angielski      
14.35 - 15.20        
CZWARTEK V a V b V c V d
8.00 - 8.45  geografia      historia
8.50 - 9.35   historia  geografia  j.angielski  muzyka
9.45 - 10.30   j.angielski  w-f  historia  w-f
10.40 - 11.25  w-f  matematyka  w-f  geografia
11.35 - 12.20  j.polski  religia  geografia  matematyka
12.40 - 13.25  religia  j.angielski  j.polski   j.polski
13.45 - 14.30    j.polski  muzyka  
14.35 - 15.20        
PIĄTEK V a V b V c V d
8.00 - 8.45  plastyka    j.polski  GDD
8.50 - 9.35  matematyka    historia  matematyka 
9.45 - 10.30  historia  j.polski  zaj. z wych.  religia
10.40 - 11.25  j.polski  w-f  matematyka  w-f
11.35 - 12.20  religia  historia    j.angielski
12.40 - 13.25    j.angielski    j.polski
13.45 - 14.30    zaj. z wych.