Rok szkolny 2015/2016

W roku szkolnym 2015/2016 tytuł Super Klasy i przechodni puchar Dyrektora Szkoły zdobyła klasa V c pod opieką wwychowawcy mgr Agnieszki Karalus.


Rok szkolny 2014/2015

W roku szkolnym 2014/2015 tytuł Super Klasy i przechodni puchar Dyrektora Szkoły zdobyła klasa IV c pod opieką wychowawcy mgr Agnieszki Karalus.


Rok szkolny 2013/2014

W roku szkolnym 2013/2014 tytuł Super Klasy i przechodni puchar Dyrektora Szkoły zdobyła klasa V b pod opieką wychowawcy mgr Iwony Chlewickiej.


Rok szkolny 2012/2013

W roku szkolnym 2012/2013 tytuł Super Klasy i przechodni puchar Dyrektora Szkoły zdobyła klasa IV b pod opieką wychowawcy mgr Bożeny Poręby.


Rok szkolny 2011/2012

W roku szkolnym 2011/2012 tytuł Super Klasy i przechodni puchar Dyrektora Szkoły zdobyła klasa IV b pod opieką wychowawcy mgr Marii Brzęskiej.


Rok szkolny 2010/2011

W roku szkolnym 2010/2011 tytuł Super Klasy i przechodni puchar Dyrektora Szkoły zdobyła klasa IV a pod opieką wychowawcy mgr Iwony Chlewickiej.


Rok szkolny 2009/2010

W roku szkolnym 2009/2010 tytuł Super Klasy i przechodni puchar Dyrektora Szkoły zdobyły dwie klasy: VI b pod opieką wychowawcy mgr Iwony Chlewickiej oraz VI cpod opieką wychowawcy mgr Iwony Szafraniec.


Rok szkolny 2008/2009

W roku szkolnym 2008/2009 tytuł Super Klasy i przechodni puchar Dyrektora Szkoły zdobyła klasa V b pod opieką wychowawcy mgr Iwony Chlewickiej.


Rok szkolny 2007/2008.

W roku szkolnym 2007/2008 tytuł Super Klasy i przechodni puchar Dyrektora Szkoły zdobyła klasa IV c pod opieką wychowawcy mgr Iwony Szafraniec.