W dniu 29 kwietnia w naszej szkole odbyła się akademia z okazji 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Chcąc przybliżyć zgromadzonym w sali gimnastycznej to ważne wydarzenie z historii naszego kraju, uczniowie klasy 7 d wraz z wychowawcą, panią Moniką Szar i panem Robertem Barlikiem, nauczycielem muzyki w SP 8, przygotowali program artystyczny.

Była to okazja do zadumy i refleksji nad dramatycznymi losami ojczyzny, do pielęgnowania patriotyzmu wśród uczniów naszej szkoły oraz do przeżycia dumy z tego, że jesteśmy Polakami. Akademię rozpoczęło wystąpienie pocztu sztandarowego szkoły, po którym odśpiewano hymn państwowy. Uczniowie z klasy 7 d recytowali wiersze, mówiące o tych doniosłych wydarzeniach i miłości do Ojczyzny. Wiersze były przeplatane historycznymi faktami oraz piosenkami „Ojczyzno ma” i „Mamo tyś płakała” pięknie wykonanymi przez uczennicę kl. 7 d, Wiktorię Borucińską.