Akcja sprzątanie świata - Polska 2009 w naszej szkole odbyła się dnia 18 września 2009 roku.

Klasy II i III na piątej godzinie lekcyjnej sprzątały teren wokół szkoły, nie wychodząc poza ogrodzenie szkoły.

Klasy IV, V i VI na trzeciej godzinie lekcyjnej sprzątały następujące ulice:
- klasy IV - skwer przed szkołą, teren pomiędzy teatrem i przedszkolem i plac zabaw za szkołą;
- klasy V - teren ulicy Wspólnej od PZU do kładki i ulicę Teatralną wzdłuż SuperMarketu (nie przechodząc na drugą stronę ulicy);
- klasy VI - teren ulicy Dęblińskiej od ronda do przejazdu kolejowego i ulicę od przejazdu do SuperMarketu.