Nauczyciele rok szkolny 2020/2021

Przedmioty Nauczyciele
język polski mgr Ewelina Adamczyk
mgr Jolanta Cypel
mgr Karolina Federowicz - Kuś
mgr Beata Galicka

matematyka

mgr Magdalena Płoszaj
mgr Iwona Chlewicka
mgr Sylwia Piwowarczyk
mgr Agnieszka Grabolus
mgr Marta Jelińska

historia mgr Katarzyna Bugaj
mgr Anita Bączkiewicz

wiedza o społeczeństwie mgr Monika Janikowska

biologia mgr Dagmara Łęgosz - Cegłowska

chemia mgr Marta Jelińska

fizyka  mgr Magdalena Płoszaj

geografia  mgr Stanisław Szydło

przyroda mgr Dagmara Łęgosz - Cegłowska

język angielski mgr Agnieszka Karalus
mgr Monika Szar
mgr Hanna Rędzińska
mgr Magdalena Topolska
mgr Marika Wysocka

język francuski mgr Hanna Rędzińska 

informatyka mgr Iwona Szafraniec

technika mgr Adam Fuks

plastyka mgr Tamara Białas

muzyka mgr Robert Barlik

edukacja dla bezpieczeństwa mgr Adam Fuks

religia ks. Michał Langer
p. Jolanta Szafarska

wf mgr Sebastian Osman
p. Karol Nizioł
mgr Paweł Madej

biblioteka mgr Kamila Wybraniec - Jakóbik

wychowanie do życia w rodzinie mgr Sebastian Sowa

pedagog, terapeuta pedagogiczny mgr Anna Żyła 

psycholog mgr Agnieszka Duszyc

logopeda

mgr Agnieszka Karalus
mgr Anita Bączkiewicz

kierownik świetlicy mgr Katarzyna Pietkiewicz

wychowawca świetlicy  mgr Beata Piwowarczyk

edukacja wczesnoszkolna

mgr Lucyna Błaszkiewicz
mgr Beata Kordalska
mgr Kamila Wybraniec - Jakóbik
mgr Grażyna Jeżewska
mgr Agnieszka Kołodziejczyk
mgr Dorota Sala
mgr Elżbieta Szyjka
mgr Anna Sokólska
mgr Małgorzata Siemińska

rewalidacja

mgr Agnieszka Duszyc
mgr Anna Żyła
mgr Sylwia Piwowarczyk
mgr Dagmara Łęgosz - Cegłowska
mgr Aleksandra Osękowska
mgr Łukasz Michnik
mgr Jolanta Horoń
mgr Joanna Puto - Faryna
mgr Anita Bączkiewicz

doradztwo zawodowe mgr Sylwia Piwowarczyk

nauczyciele współorganizujący kształcenie uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego mgr Agnieszka Duszyc
mgr Anna Żyła