Komunikaty

grafika z napisem ważny komunikat

W okresie od  04.05.2021 r. do 16.05.2021 r. uczniowie klas I-III  uczą się stacjonarnie z uwzględnieniem obowiązującego reżimu sanitarnego na terenie szkoły. Uczniowie klas IV- VIII kontynuują naukę zdalnie na dotychczasowych zasadach. 

grafika z napisem info

W okresie od  19.04.2021 r. do 30.04.2021 r. nauka zdalna oraz organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych na terenie placówki dla uczniów klas I-III oraz IV-VIII  Szkoły Podstawowej nr 8 im. Karola Wojtyły w Sosnowcu pozostaje na dotychczasowych zasadach - http://www.sp8.sosnowiec.pl/start/rodzice/komunikaty-dla-rodzicow/2916-komunikat-dyrektora-szkoly-10

grafika z tablicą z napisem konsultacje

Zapraszamy Rodziców na konsultacje według podanego harmonogramu:

grafika z tablicą z napisem konsultacje

Zapraszamy Rodziców uczniów klas I-III na konsultacje według podanego harmonogramu:

grafika z napisem info

W okresie od  12.04.2021 r. do 18.04.2021 r. nauka zdalna oraz organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych na terenie placówki dla uczniów klas I-III oraz IV-VIII  Szkoły Podstawowej nr 8 im. Karola Wojtyły w Sosnowcu pozostaje na dotychczasowych zasadach - http://www.sp8.sosnowiec.pl/start/rodzice/komunikaty-dla-rodzicow/2916-komunikat-dyrektora-szkoly-10

grafika z napisem ważny komunikat

Zgodnie z dzisiejszym rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki od dnia 22 marca 2021 roku uczniowie klas I-III wracają do nauczania w systemie zdalnym. W związku z tym organizacja pracy szkoły w okresie od 22.03.2021 do 11.04.2021 r. przedstawia się następująco:

grafika przedstawia stronę kalendarza z zaznaczonym terminem

Ogłaszamy terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

grafika przedstawia uśmiechnięty ząb

Świadczenie opieki stomatologicznej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Sosnowcu wykonywane są w Centrum Medycznym DOS MEDICA MED SPA w Sosnowcu, ul. Czarna 7, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy szkoły, po telefonicznym ustaleniu terminu: 32 297 50 81.

grafika z napisem ważny komunikat

Od dnia 18 stycznia 2021 roku nauka będzie odbywała się w systemie hybrydowym, tj. klasy I-III uczą się stacjonarnie, a klasy IV-VIII realizują proces dydaktyczny zdalnie.

grafika przedstawia dwie maski teatralne

W imieniu Teatru Zagłębia zapraszamy do udziału w spektaklach on-line i warsztatach aktorskich na scenie teatru.

zdjęcie przedstawia grupę ludzi, którzy razem układają duże puzzle, siedząc przy okrągłym stole

Zapraszamy Rodziców na szkolenie on-line „Dziecko w kryzysie”, prowadzone przez psychologa p. Agnieszkę Duszyc w czwartek 17 grudnia o godz. 18.45 na platformie Teams. 

grafika przedstawia logo rzecznika praw dziecka

Biuro Rzecznika Praw Dziecka poinformowało, że od 7 grudnia 2020 r. dziecięcy telefon zaufania działa przez całą dobę. Dzieci mogą się kontaktować ze specjalistami, dzwoniąc pod numer 800-12-12-12 lub korzystając ze specjalnego czatu internetowego – darmowej poradni psychologicznej dla dzieci i młodzieży.

grafika z napisem ważny komunikat

Kształcenie zdalne w Szkole Podstawowej nr 8 im. Karola Wojtyły odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach do dnia 3 stycznia 2020 roku.

W roku szkolnym 2020/2021 ferie zimowe na terenie całego kraju trwać będą od dnia 4 stycznia 2021 r. do dnia 17 stycznia 2021 r.

zdjęcie przedstawia dłoń trzymajacą telefon komówrkowy oraz legitymację szkolną

Nasza szkoła została przyjęta do programu mLegitymacja szkolna oraz zostało udostępnione bezpłatne narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

rysunek przedstawia czarną szkolna tablicę z białym napisem konsultacje

Przedstawiamy harmonogram stacjonarnych konsultacji dla uczniów klas ósmych. Ze względów epidemiologicznych obowiązuje wcześniejsze zgłoszenie obecności z dwudniowym wyprzedzeniem.

Przedstawiamy instrukcję logowania się do aplikacji Microsoft Teams dla uczniów.

grafika z napisem ważny komunikat

W związku z funkcjonowaniem szkoły w strefie „czerwonej” wprowadzam z dniem 26.10.2020 r. do odwołania częściowe ograniczenie funkcjonowania szkoły tj. nauczanie zdalne w klasach IV-VIII.

Organizacja pracy szkoły przedstawia się następująco:

grafika z napisem uwaga ważna informacja

Szanowni Rodzice, informuję , iż od dn. 12 października 2020r. wprowadzone zostają zmiany do wewnętrznych Procedur bezpieczeństwa COVID 19 obowiązujących na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 im. Karola Wojtyły w Sosnowcu.

grafika z biretem i rulonem papieru

Komunikat dotyczący uroczystości Ślubowania uczniów klas pierwszych w dniu 14 X 2020 r.

grafika z kartką papieru i piórem

Opłaty za posiłki dokonuje się do 10 dnia każdego miesiąca, za miesiąc w którym spożywa się posiłki na konto nr:

Bank PKO S.A.  41 1020 2313 0000 3102 0579 6018

w tytule wpłaty powinno się znajdować imię, nazwisko i klasa dziecka.