Rekrutacja

grafika przedstawia uśmiechniętą twarz z kciukiem w górę

LISTA KANDYDATÓW SPOZA OBWODU PRZYJĘTYCH DO KLAS PIERWSZYCH

Minimalna liczba punktów uprawniająca do przyjęcia: 10.

grafika z kartką z pustą tabelą

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH W PROCESIE REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

Minimalna liczba punktów uprawniająca do zakwalifikowania: 10.

grafika z napisem uwaga ważna informacja

26 marca o godz. 12.00 na stronie internetowej szkoły zostanie opublikowana lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas pierwszych.

Od 26 marca do 31 marca do godz. 15.00 rodzice muszą potwierdzić wolę uczęszczania dziecka do naszej szkoły. Forma potwierdzania – czy tylko w systemie, czy również w wersji papierowej – zostanie podana przez Wydział Edukacji.

W dniu 31 marca o godz. 15.00 na stronie internetowej szkoły zostanie opublikowana lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych.

Od 1 kwietnia do 18 czerwca będzie trwała rekrutacja uzupełniająca, dla rodziców, którzy nie zgłosili dziecka w pierwszym terminie.

Przy oglądaniu filmu o szkole proponujemy włączyć napisy :)

 

W roku szkolnym 2021/22 zapisy i rekrutacja dzieci do klas pierwszych przeprowadzane będą elektronicznie poprzez wypełnienie zgłoszenia (dzieci z obwodu szkoły) lub wniosku (dzieci spoza obwodu szkoły) na stronie: https://sp-sosnowiec.nabory.pl. System będzie aktywny od 1 marca 2021 roku. Rodzice zobowiązani są również do  dostarczenia do szkoły dokumentów w wersji papierowej.

grafika z kartką papieru i piórem

Zapraszamy do zapoznania się z terminami rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022, opublikowanymi na stronie Urzędu Miasta: 

Przedstawiamy listy uczniów klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021.

Przedstawiamy listę uczniów spoza rejonu Szkoły Podstawowej nr 8 w Sosnowcu zakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych na rok szkolny 2020/21. Ostateczne przyjęcie dziecka nastąpi po potwierdzeniu przez rodzica woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia złożonego do dnia 17.06.2020 roku do godziny 15:00.

Przedstawiamy listę uczniów spoza rejonu Szkoły Podstawowej nr 8 w Sosnowcu przyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2020/21. Prosimy Rodziców o kontakt telefoniczny ze szkołą rejonową, dotyczący karty przekazania ucznia - Rodzice zobowiązani są do dostarczenia takiej karty do naszej szkoły. 

Przedstawiamy listę uczniów spoza rejonu Szkoły Podstawowej nr 8 w Sosnowcu zakwalifikowanych do klas pierwszych na rok szkolny 2020/21. Ostateczne przyjęcie dziecka nastąpi po potwierdzeniu przez rodzica woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia złożonego do dnia 27.04.2020 roku do godziny 15:00.

Zapisy do szkoły uczniów z obwodu Szkoły Podstawowej nr 8 w Sosnowcu i kandydatów do klasy I zamieszkałych poza obwodem odbędą się zgodnie z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Sosnowiec jest organem prowadzącym.

Oto wyprawka pierwszoklasisty, czyli to, co każdemu z nowych uczniów będzie niezbędne w szkole: