Na uroczystym apelu z okazji ślubowania klas pierwszych uczniowie składają ślubowanie. Ślubowanie uczniów klas pierwszych odbywa się w postawie -„salutowanie sztandarem”.

Wszyscy uczniowie, nauczyciele i goście stoją na baczność. Przedstawiciele klas pierwszych podchodzą do sztandaru, który stoi na środku sali. Trzymają uniesioną do góry na wysokości oczu prawą rękę z wyciągniętymi jak do salutowania dwoma palcami i ślubują. Pozostali uczniowie klas pierwszych stoją w pozycji na baczność z ugiętą prawą ręką z uniesionymi do góry dwoma palcami. 

Rota ślubowania pierwszoklasistów:

"My, najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 im. Karola Wojtyły w Sosnowcu ślubujemy na sztandar naszej szkoły, że będziemy dobrymi Polakami, będziemy dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły, będziemy się uczyć jak kochać swoją ojczyznę."Pasowanie na ucznia następuje tuż po ślubowaniu złożonym przez pierwszoklasistów.