01.09.2021 r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

03.09.2021 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas VI - VIII

06.09.2021 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas I- III

07.09.2021 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas IV - V

13.09.2021 r.

Konferencja Rady Pedagogicznej

04.10.2021 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas I- III

05.10.2021 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas IV - VIII

14.10.2021 r.

Pasowanie na ucznia

14.10.2021 r.

Święto Komisji Edukacji Narodowej - dzień wolny od zajęć dydaktycznych

01.11.2021 r.

Wszystkich Świętych - dzień wolny od zajęć dydaktyczno - opiekuńczych

08.11.2021 r.

Konsultacje z rodzicami uczniów klas I – III

09.11.2021 r.

Konsultacje z rodzicami uczniów klas IV - VIII

11.11.2021 r.

Święto Niepodległości - dzień wolny od zajęć dydaktyczno - opiekuńczych

ok. 11.2021 r.

Konferencja szkoleniowa

20.12.2021 r.

Wystawienie ocen niedostatecznych i nieodpowiedniego / nagannego zachowania + zapis w dzienniku elektronicznym.
Wychowawca informuje rodziców przez dziennik elektorniczny.

20.12.2021 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas I – III
(informacje o zagrożeniach)

21.12.2021 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII
(informacje o zagrożeniach)

23.12. – 31.12.

2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna

06.01.2022 r.

Święto Trzech Króli - dzień wolny od zajęć dydaktyczno - opiekuńczych.

12.01.2022r.

Wystawienie przewidywanych ocen ze wszystkich przedmiotów -  zapis w dzienniku elektronicznym. Wychowawca informuje rodziców poprzez dziennik elektroniczny.    

19.01.2022 r.

Ostateczne wystawienie ocen klasyfikacyjnych do dziennika

20.01.2022 r.

Konferencja klasyfikacyjna, konferencja zatwierdzająca wyniki
za I okres

24.01.2022 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas I – III
(wyniki klasyfikacji za I okres)

25.01.2022 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII
(wyniki klasyfikacji za I okres)

03.02.2022 r.

Konferencja podsumowująca pracę szkoły za I okres

02.2022 r.

Zabawy karnawałowe

14.02 - 27.02.2022 r.

Ferie zimowe

10.02.2022 r.

Dzień otwarty szkoły

19.02.2022 r.

Dzień Nauki Polskiej

21.03.2022 r.

Konsultacje z rodzicami uczniów klas I - III

22.03.2022 r.

Konsultacje z rodzicami uczniów klas IV – VIII

14.04 - 19.04.2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

04.2022 r.

Konferencja szkoleniowa

03.05.2022 r.

Święto Konstytucji 3 Maja - dzień wolny od zajęć dydaktyczno - opiekuńczych

06.05.2022 r.

Wystawienie przewidywanych ocen ze wszystkich przedmiotów -  zapis w dzienniku elektronicznym. Wychowawca informuje rodziców poprzez dziennik elektroniczny. 

09.05.2022 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas I – III
(informacje o zagrożeniach)

10.01.2022 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII
(informacje o zagrożeniach)

18.05.2022 r.

DZIEŃ PATRONA

       24,25,26.05.2022 r.

Egzaminy ósmoklasisty

27.05.2022 r.

Wystawienie przewidywanych ocen ze wszystkich przedmiotów -  zapis w dzienniku elektronicznym. Wychowawca informuje rodziców poprzez dziennik elektroniczny .  

03.06.2022 r.

Ostateczne wystawienie ocen klasyfikacyjnych do dziennika

06.06.2022 r.

Konferencja klasyfikacyjna i zatwierdzająca

16.06.2022 r.

Boże Ciało - dzień wolny od zajęć dydaktyczno - opiekuńczych

20.06.2022 r.

Termin składania świadectw do podpisu

24.06.2022 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

27.06.2022 r.

Konferencja podsumowująca prace szkoły 2020/2021