03.09.2018

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych
Miejska Inauguracja Roku Szkolnego 2018/2019

10.09.2018 Zebrania z rodzicami uczniów klas I-III
11.09.2018 Zebrania z rodzicami uczniów klas IV-VIII
13.09.2018 Konferencja Rady Pedagogicznej
08.10.2018 Konsultacje z rodzicami uczniów klas I-III
09.10.2018 Konsultacje z rodzicami uczniów klas IV-VIII
12.10.2018 Pasowanie na ucznia
05.11.2018 Konsultacje z rodzicami uczniów klas I-III
06.11.2018 Konsultacje z rodzicami uczniów klas IV-VIII
11.2018 Konferencja Rady Pedagogicznej
10.12.2018 Zebrania z rodzicami uczniów klas I-III
(informacje o zagrożeniach)
11.12.2018 Zebrania z rodzicami uczniów klas IV-VIII
(informacje o zagrożeniach)
21.12.2018 Wigilia szkolna
23.12.2018 -
01.01.2019
Zimowa przerwa świąteczna
16.01.2019 Konferencja klasyfikacyjna
Konferencja zatwierdzająca wyniki za I semestr
18.01.2019 Apel podsumowujący I semestr
21.01.2019 Zebrania z rodzicami uczniów klas I-III
(wyniki klasyfikacji za I semestr)
22.01.2019 Zebrania z rodzicami uczniów klas IV-VIII
(wyniki klasyfikacji za I semestr)
23.01.2019 Konferencja podsumowująca pracę szkoły za I semestr
11.02-24.02.2019 Ferie zimowe
04.03.2019 Zebrania z rodzicami uczniów klas I-III
05.03.2019 Zebrania z rodzicami uczniów klas IV-VIII
07.03.2019 Dzień otwarty szkoły
15,16,17.04.2019 Egzamin ósmoklasisty
18.04-23.04.2019 Wiosenna przerwa świąteczna
04.2019 Konferencja szkoleniowa
08.04.2019 Konsultacje z rodzicami uczniów klas I-III
09.04.2019 Konsultacje z rodzicami uczniów klas IV-VIII
20.05.2019 Zebrania z rodzicami uczniów klas I-III
(informacje o zagrożeniach)
21.05.2019 Zebrania z rodzicami uczniów klas IV-VIII
(informacje o zagrożeniach)
12.06.2019 Konferencja klasyfikacyjna
Konferencja zatwierdzająca
17.06.2019 Termin składania świadectw do podpisu
21.06.2019 Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych
24.06.2019 Konferencja podsumowująca pracę szkoły