01.09.2020 r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

07.09.2020 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas I - II

08.09.2020 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas III - IV

09.09.2020 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas V - VI

10.09.2020 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas VII - VIII

14.09.2020 r.

Konferencja Rady Pedagogicznej

05.10.2020 r.

Konsultacje z rodzicami uczniów klas I - III

06.10.2020 r.

Konsultacje z rodzicami uczniów klas IV - VIII

14.10.2020 r.

Pasowanie na ucznia

02.11.2020 r.

Konsultacje z rodzicami uczniów klas I – III

03.11.2020 r.

Konsultacje z rodzicami uczniów klas IV - VIII

 11.2020 r.

Konferencja szkoleniowa

2-3.12.2020 r.

Konferencja szkoleniowa

07.12.2020 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas I – III

(informacje o zagrożeniach)

08.12.2020 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII

(informacje o zagrożeniach)

23.12. – 31.12.

2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

21.01.2021 r.

Konferencja klasyfikacyjna, konferencja zatwierdzająca wyniki
za I okres

25.01.2021 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas I – III

(wyniki klasyfikacji za I okres)

26.01.2021 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII

(wyniki klasyfikacji za I okres)

28.01.2021 r.

Konferencja podsumowująca pracę szkoły za I okres

01.02 – 12.02.

2021 r.

Ferie zimowe

01.03.2021 r.

Konsultacje z rodzicami uczniów klas I – III

02.03.2021 r.

Konsultacje z rodzicami uczniów klas IV - VIII

01.04. – 06.04.

2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

04.2021 r.

Konferencja szkoleniowa

12.04.2021 r.

Konsultacje z rodzicami uczniów klas I - III

13.04.2021 r.

Konsultacje z rodzicami uczniów klas IV – VIII

05.2021 r.

DZIEŃ PATRONA

25,26,27.05.2021 r.

Egzaminy ósmoklasisty

24.05.2021 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas I – III

(informacje o zagrożeniach)

25.05.2021 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII

(informacje o zagrożeniach)

17.06.2021 r.

Konferencja klasyfikacyjna i zatwierdzająca

21.06.2021 r.

Termin składania świadectw do podpisu

25.06.2021 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

29.06.2021 r.

Konferencja podsumowująca prace szkoły 2020/2021