01.09.2022 r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

12.09.2022 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas I - III

13.09.2022 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas IV- VII

14.09.2022r.

Konferencja Rady Pedagogicznej

13.10.2022 r.

Pasowanie na ucznia

14.10.2022 r.

Święto Komisji Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

01.11.2022 r.

Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć dydaktyczno - opiekuńczych

11.11.2022 r.

Święto Niepodległości - dzień wolny od zajęć dydaktyczno - opiekuńczych

ok. 11.2022 r.

Konferencja szkoleniowa

12.12.2022 r.

Wystawienie  ocen  niedostatecznych i nieodpowiedniego/nagannego zachowania
+ zapis w dzienniku elektronicznym.

Wychowawca informuje rodziców poprzez dziennik elektroniczny .

12.12.2022 r.

Konsultacje z rodzicami uczniów klas I – III

(informacje o zagrożeniach – w ramach godzin dostępności)

13.12.2022 r.

Konsultacje z rodzicami uczniów klas IV – VIII

(informacje o zagrożeniach – w ramach godzin dostępności)

23.12. – 31.12.

2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna

06.01.2023 r.

Święto Trzech Króli - dzień wolny od zajęć dydaktyczno - opiekuńczych

10.01.2023 r.

Ostateczne wystawienie ocen klasyfikacyjnych do dziennika

12.01.2023 r.

Konferencja klasyfikacyjna, konferencja zatwierdzająca wyniki
za I okres

16.01. – 29.01.2023 r.

Ferie zimowe

30.01.2023 r.

Konferencja podsumowująca pracę szkoły za I okres

02.2023 r.

Zabawy karnawałowe

09.02.2023 r.

Dzień otwarty szkoły

20.02.2023 r.

Dzień Nauki Polskiej

06.03.2023 r.

Konsultacje z rodzicami uczniów klas I - III

07.03.2023 r.

Konsultacje z rodzicami uczniów klas IV – VIII

06.04. – 11.04.2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

04.2023 r.

Konferencja szkoleniowa

01.05.2023 r.

Święto Ludzi Pracy - dzień wolny od zajęć dydaktyczno - opiekuńczych

03.05.2023 r.

Święto Konstytucji 3 Maja - dzień wolny od zajęć dydaktyczno - opiekuńczych

19.05.2023 r.

Wystawienie  ocen  niedostatecznych i nieodpowiedniego/nagannego zachowania
 
+ zapis w dzienniku elektronicznym.

Wychowawca informuje rodziców poprzez dziennik elektroniczny .

20.05.2023 r.

DZIEŃ PATRONA

      23, 24, 25.05.2023 r.

Egzaminy ósmoklasisty

25.05.2023 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas I – III

(informacje o zagrożeniach oraz podsumowanie roku szkolnego)

29.05.2023 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII

(informacje o zagrożeniach oraz podsumowanie roku szkolnego)

01.06.2023 r.

Dzień Dziecka

08.06.2023 r.

Boże Ciało - dzień wolny od zajęć dydaktyczno - opiekuńczych

02.06.2023 r.

Wystawienie przewidywanych ocen ze wszystkich przedmiotów -  zapis w dzienniku elektronicznym. Wychowawca informuje rodziców poprzez dziennik elektroniczny .  

12-14.06.2023 r.

Egzaminy ósmoklasisty – termin dodatkowy

16.06.2023 r.

Ostateczne wystawienie ocen klasyfikacyjnych do dziennika

17.06.2023 r.

FESTYN RODZINNY

19.06.2023 r.

Konferencja klasyfikacyjna i zatwierdzająca

20.06.2023 r.

Termin składania świadectw do podpisu

23.06.2023 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

27.06.2023 r.

Konferencja podsumowująca prace szkoły 2022/2023