04.09.2023 r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

11.09.2023 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas I - III

12.09.2023 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas IV- VII

14.09.2023r.

Konferencja Rady Pedagogicznej

12.10.2023 r.

Pasowanie na ucznia

13.10.2023 r.

Święto Komisji Edukacji Narodowej

01.11.2023 r.

Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć dydaktyczno - opiekuńczych

06.11.2023 r. Zebrania z rodzicami uczniów klas I - III
07.11.2023 r. Zebrania z rodzicami uczniów klas IV- VII
ok. 11.2023 r.  Konferencja szkoleniowa
 
15.12.2023 r.

Wystawienie  ocen  niedostatecznych i nieodpowiedniego/nagannego zachowania
+ zapis w dzienniku elektronicznym.
Wychowawca informuje rodziców poprzez dziennik elektroniczny
.

 
18.12.2023 r.

Konsultacje z rodzicami uczniów klas I – III

(informacje o zagrożeniach – w ramach godzin dostępności)

19.12.2023 r.

Konsultacje z rodzicami uczniów klas VI – VIII

(informacje o zagrożeniach – w ramach godzin dostępności)

23.12. 2023 r.
– 01.01.2024 r.

Zimowa przerwa świąteczna

12.01.2024 r.

Ostateczne wystawienie ocen klasyfikacyjnych do dziennika

15.01.2024 r.

Konferencja klasyfikacyjna, konferencja zatwierdzająca wyniki
za I okres

22.01.2024 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas I – III

(podsumowanie I okresu roku szkolnego 2023/2024)

23.01.2024 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII

(podsumowanie I okresu roku szkolnego 2023/2024)

29.01. – 11.02.2024r.

Ferie zimowe

12.02.2024 r.

Konferencja podsumowująca pracę szkoły za I okres

02.2024 r.

Zabawy karnawałowe

20.02.2024 r.

Dzień Nauki Polskiej - działania wewnątrzklasowe

29.02.2024 r

Dzień otwarty szkoły

18.03.2024 r.

75 LECIE  SZKOŁY

28.03. – 02.04.2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

15.04.2024 r.

Konsultacje z rodzicami uczniów klas I - III

16.04.2024 r.

Konsultacje z rodzicami uczniów klas IV – VIII

15.04.2024 r.

Jubileuszowa Konferencja "Dokąd zmierzasz polska szkoło?"

01.05.2024 r.

Święto Ludzi Pracy - dzień wolny od zajęć dydaktyczno - opiekuńczych

03.05.2024 r.

Święto Konstytucji 3 Maja - dzień wolny od zajęć dydaktyczno - opiekuńczych

14,15,16.05.2024 r.

Egzaminy ósmoklasisty

17.05.2024 r.

Wystawienie  ocen  niedostatecznych i nieodpowiedniego/nagannego zachowania
 
+ zapis w dzienniku elektronicznym.

Wychowawca informuje rodziców poprzez dziennik elektroniczny .

20.05.2024 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas I – III

(informacje o zagrożeniach oraz podsumowanie roku szkolnego)

 

21.05.2024 r.

Zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII

(informacje o zagrożeniach oraz podsumowanie roku szkolnego)

 

20.05.2024 r.

DZIEŃ PATRONA

25.05.2024 r.

FESTYN RODZINNY

29.05.2024 r.

Wystawienie przewidywanych ocen ze wszystkich przedmiotów -  zapis w dzienniku elektronicznym. Wychowawca informuje rodziców poprzez dziennik elektroniczny .  

30.05.2024 r.

Boże Ciało - dzień wolny od zajęć dydaktyczno - opiekuńczych

31.05.2024 r.

 
Dzień Dziecka