02.09.2019

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

09.09.2019 Zebrania z rodzicami uczniów klas I-III
10.09.2019 Zebrania z rodzicami uczniów klas IV-VIII
12.09.2019 Konferencja Rady Pedagogicznej, konferencja szkoleniowa
21.09.2019 Kiermasz/Piknik rodzinny 10.00 - 14.00
07.10.2019 Konsultacje z rodzicami uczniów klas I-III
08.10.2019 Konsultacje z rodzicami uczniów klas IV-VIII
10.10.2019 Pasowanie na ucznia
04.11.2019 Konsultacje z rodzicami uczniów klas I-III
05.11.2019 Konsultacje z rodzicami uczniów klas IV-VIII
11.2019 Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej
02.12.2019 Zebrania z rodzicami uczniów klas I-III
(informacje o zagrożeniach)
03.12.2019 Zebrania z rodzicami uczniów klas IV-VIII
(informacje o zagrożeniach)
20.12.2019 Wigilia szkolna
23.12.2019 -
01.01.2020
Zimowa przerwa świąteczna
09.01.2020 Konferencja klasyfikacyjna
Konferencja zatwierdzająca wyniki za I semestr
10.01.2020 Apel podsumowujący I semestr
27.01.2020 Zebrania z rodzicami uczniów klas I-III
(wyniki klasyfikacji za I semestr)
28.01.2020 Zebrania z rodzicami uczniów klas IV-VIII
(wyniki klasyfikacji za I semestr)
30.01.2020 Konferencja podsumowująca pracę szkoły za I semestr
13.01-24.01.2020 Ferie zimowe
02.03.2020 Zebrania z rodzicami uczniów klas I-III
03.03.2020 Zebrania z rodzicami uczniów klas IV-VIII
11.03.2020 Dzień otwarty szkoły
09.04-14.04.2020 Wiosenna przerwa świąteczna
21,22,23.04.2020 Egzamin ósmoklasisty
04.2020 Konferencja szkoleniowa Rady Pedagogicznej
06.04.2020 Konsultacje z rodzicami uczniów klas I-III
07.04.2020 Konsultacje z rodzicami uczniów klas IV-VIII
25.05.2020 Zebrania z rodzicami uczniów klas I-III
(informacje o zagrożeniach)
26.05.2020 Zebrania z rodzicami uczniów klas IV-VIII
(informacje o zagrożeniach)
18.06.2020 Konferencja klasyfikacyjna
Konferencja zatwierdzająca
22.06.2020 Termin składania świadectw do podpisu
26.06.2020 Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych
29.06.2020 Konferencja podsumowująca pracę szkoły