Komunikaty

Przedstawiamy ofertę zaprzyjaźnionych instytucji i placówek - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Ognisk Pracy Pozaszkolnej, Miejskiego Ośrodka Sportu oraz Kolei Śląskich. Zachęcamy do skorzystania!

Dnia 13 grudnia 2019 r. o godzinie 15.30 w jadalni w budynku naszej szkoły odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie zajęć gry na gitarze dla uczniów klas I - III.

W dniach 25.11. (poniedziałek) dla klas I- IV i 26.11. (wtorek) dla klas V - VIII, odbędzie się akcja jesiennej zbiórki makulatury na terenie naszej szkoły.
W tych dniach od godz. 8:00-15:30 można oddać wszystkie niepotrzebne wyroby papiernicze. Pakunek powinien być zawiązany sznurkiem lub umieszczony w pudełku kartonowym, podpisany nazwiskiem i klasą oddającego.

Główny Inspektorat Sanitarny w ramach upowszechniania wiedzy na temat przeciwdziałania uzależnieniom skierował do szkół, przygotowany wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej, materiał informacyjny pt.: "Informacja na temat potencjalnych zagrożeń związanych ze stosowaniem elektronicznych papierosów". Akcja profilaktyczna przeznaczona jest dla uczniów, rodziców, dyrektorów i nauczycieli.

„Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci” to projekt ekologiczny i edukacyjny, którego celem jest zachęcenie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym do promowania zachowań proekologicznych oraz ponoszenia świadomości ekologicznej na temat szkodliwości składowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020:

KOCHANI RODZICE, UCZNIOWIE, PRZYJACIELE SZKOŁY !!! W imieniu Rady Rodziców ZAPRASZAMY na FESTYN, który odbędzie się dnia 21.09.2019 roku od 10:00-14:00 na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej Nr 8.

Przedstawiamy warunki ubezpieczenia uczniów na rok szkolny 2019/2020:

Ubezpieczenie

Pobierz

GORĄCY

Dodany: 2019-09-02
Dodany przez: Agnieszka
Data modyfikacji: 2019-09-02
Zmieniony przez: Agnieszka

Informujemy, że podręczniki dla wszystkich uczniów są zapewnione z dotacji ministerialnej.

Rodzice kupują tylko książki do religii - w klasach I-III oraz VII-VIII podręcznik, w klasach IV-VI podręcznik + ćwiczenia.

W Szkole Podstawowej nr 8 w Sosnowcu działa anonimowa skrzynka interwencyjna. Jest zamieszczona w przedsionku pod tablicą informacyjną. Założona została w celu zapobiegania zagrożeniom wśród naszych uczniów.

Od 27 kwietnia 2019 roku zostaje zawieszony strajk w szkołach. Zajęcia edukacyjne będą się odbywały od poniedziałku 29 kwietnia 2019 roku zgodnie z planem lekcji.

Dyrektor Szkoły informuje, że egzamin ósmoklasisty odbędzie się zgodnie z harmonogramem:
15.04 godz. 9.00 – język polski
16.04 godz. 9.00 – matematyka
17.04 godz. 9.00 – język angielski

Uczniowie przychodzą do szkoły o godz. 8.30, pamiętają o zabraniu legitymacji szkolnej, dwóch czarnych długopisów i linijki na egzamin z matematyki. Obowiązuje strój galowy.

Trzymamy kciuki!

Informuję, że akcja protestacyjna póki co trwa nadal. Kolejne rozmowy  między stroną związkową i rządem  nie doprowadziły do porozumienia. Bardzo prosimy o uważne śledzenie informacji radiowych, telewizyjnych i internetowych. Mamy nadzieję, że ten trudny czas zakończy się jak najszybciej. Przepraszamy za utrudnienia i serdecznie dziękujemy za wyrozumiałość i wsparcie.

 

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

Beata Grygutis

Informujemy, że w związku z brakiem porozumienia między rządem a nauczycielami od 8 kwietnia rozpocznie się strajk nauczycieli w całej Polsce.

Szanowni Rodzice! Informujemy, że zgodnie z przepisami jeden nauczyciel może sprawować opiekę nad 25 uczniami. W przypadku udziału w strajku wszystkich nauczycieli opieka nad uczniami, którym rodzice nie będą w stanie zapewnić opieki, będzie możliwa jedynie dzięki miejskim instytucjom kultury i sportu.  

Nadal trwają rozmowy przedstawicieli nauczycielskich związków zawodowych z rządem, jednak w dalszym ciągu nie wiemy jak się zakończą. Miasto szanując ewentualny protest nauczycieli, a zarazem rozumiejąc obawy rodziców zajmie się koordynacją działań, dzięki którym przedszkolaki i uczniowie będą mogli korzystać z oferty jednostek kulturalnych i sportowych.

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Obecnie związki zawodowe reprezentujące pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkół i placówek oświatowych są w sporze zbiorowym z pracodawcami. Cały czas trwają rozmowy przedstawicieli rządu ze związkami zawodowymi.

W dniach 22.11. (czwartek) dla klas I - III i 23.11. (piątek) dla klas IV - VIII odbędzie się w naszej szkole akcja jesiennej zbiórki makulatury !!!

Przekazujemy list Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, skierowany do rodziców i opiekunów dzieci.