Pedagog szkolny mgr Anna Żyła
Pedagog szkolny mgr Anna Żyła

Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2021/2022:

 • Poniedziałek 8.00 - 13.30 (8.50-9.35 n. współorganizujący kszt.)
 • Wtorek 8.00 - 13.30 (8.00-8.45 zkk, 11.35-12.20 n. współorganizujący kszt.)
 • Środa 12.10 - 16.10 (13.45-14.30 n. współorganizujący kszt.)
 • Czwartek 8.00 - 13.15 (8.50-9.35 n. współorganizujący kszt.)
 • Piątek 11.10 - 16.10 (12.40-13.25 n. współorganizujący kszt., 13.45-14.30 zkk)

Działania pedagoga szkolnego obejmują wszystkie płaszczyzny szkolnego życia.

 

Pedagog szkolny:

 • udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,
 • udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
 • udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,
 • przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży,
 • rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,
 • udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne,
 • organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom opuszczonym, osieroconym, uczniom z rodzin patologicznych, wielodzietnych, uczniom wychowującym się w rodzinach o szczególnie trudnej sytuacji materialnej,
 • wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do sądów dla nieletnich,
 • prowadzi zajęcia profilaktyczne, trening asertywności,  zajęcia dotyczące radzenia sobie ze stresem, napięciami, agresji,
 • prowadzi indywidualne zajęcia z uczniami nadpobudliwymi (relaksacja, kinezjologia edukacyjna Dennisona),
 • ćwiczy z uczniami z trudnościami w uczeniu oraz zaburzeniami w uczeniu (dysleksja, dysgrafia itp.),
 • prowadzi zajęcia integracyjne w klasach I,
 • prowadzi konsultacje dla rodziców,
 • współpracuje z instytucami takimi jak MOPS, TPD, TKOPD, Sąd, Policja , PPP, Urząd Miasta,
 • udziela pomocy materialnej.

Do pedagoga szkolnego przyjdź gdy:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
 • Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Na terenie szkoły o pomoc możesz się zwrócić także do: nauczyciela, wychowawcy, psychologa i każdego pracownika szkoły.