Pedagog szkolny mgr Anna Żyła
Pedagog specjalny mgr Anna Żyła

 

Zadania wykonywane przeze mnie są uzupełnieniem i wsparciem dla zadań realizowanych przez nauczycieli przedmiotów oraz innych specjalistów szkolnych w zakresie rozpoznawania specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz planowania dla nich pomocy. Wspieram działania szkoły  poprzez konsultacje, porady, wsparcie pedagogiczne. Pomagam uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich rodzicom oraz uczniom wymagającym pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

 

 
Zajmuję się :
  • diagnozą mocnych stron, przyczyn niepowodzeń szkolnych poprzez obserwację w  różnych sytuacjach szkolnych, (wywiady z rodzicami, wychowawcami i rozmowy z  uczniami),
  • koordynowaniem i opracowywaniem  odpowiedniej dokumentacji,
  • prowadzę zajęcia specjalistyczne dla uczniów,
  • udzielam wsparcia nauczycielom i wychowawcom w doborze metod, form pracy z uczniami,
  • prowadzę konsultacje z rodzicami, którzy potrzebują wsparcia w procesie wychowania swoich dzieci,
    współpracuję z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną i innymi specjalistycznymi  placówkami,
  • współpracuję z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny
Pedagog specjalny w roku szkolnym 2022/2023 pracuje w godzinach:

Poniedziałek 8.00 – 13.45
Wtorek 8.00 – 13.30 konsultacje dla uczniów i rodziców 13.30 -14.30
Środa  8.00 – 13.45
Czwartek  10.00 - 15.30
Piątek  9.30 - 13 30