Prezydium

pani Katarzyna Jankiewicz - Ziobro - przewodnicząca

pani Urszula Jęsiak - zastępca

pani Agata Nizioł - skarbnik

pani Agnieszka Kosturkiewicz - sekretarz

Komisja rewizyjna

pani Daria Cugowska

pani Agnieszka Hałęza

 

W związku ze zmianą składu Rady Rodziców zmianie ulega też numer konta. Prosimy o wstrzymanie się z wpłatami do czasu podania nowego numeru konta.