Rada Rodziców

Prezydium

pan Łukasz Wardęga - przewodniczący
pani Agata Nizioł - zastępca
pani Urszula Jęsiak - sekretarz

Komisja rewizyjna

pani Monika Kurtyka
pani Katarzyna Jankiewicz - Ziobro

Numer konta bankowego na, które można dokonywać wpłat  na Radę Rodziców:

RAIFFEISEN POLBANK
27 1750 0012 0000 0000 3076 7047

Na blankiecie proszę o dokładne podanie tytułu wpłaty, nazwiska i imienia ucznia oraz klasy, do której uczęszcza.

 

Od roku szkolnego 2017/2018 Rada Rodziców samodzielnie prowadzi dokumentację finansowo - księgową.