Szkoła zlokalizowana jest w centrum Sosnowca i od zawsze pełni tu rolę kulturotwórczą. Placówka może się  poszczycić bogatą 75-letnią tradycją, we wszystkich naszych działaniach widoczne jest łączenie szacunku dla tradycji z nowoczesnością i cyfryzacją  nauczania.

Bazę lokalową szkoły stanowi budynek z początku lat sześćdziesiątych, który jest systematycznie modernizowany. Obecnie wszystkie pomieszczenia szkoły są estetyczne
i nowocześnie wyposażone. Szkoła posiada nowoczesną pracownię komputerową, profesjonalną pracownię chemiczną, dużą i małą salę gimnastyczną, nowocześnie wyposażoną świetlicę, profesjonalnie wyposażony gabinet psychologa oraz gabinet pedagoga specjalnego, nowoczesne sale lekcyjne wyposażone w sprzęt umożliwiający korzystanie z TIK (monitory interaktywne, laptopy z łączem internetowym, projektory, ekrany multimedialne, pióro wit). Teren wokół szkoły jest zagospodarowany zielenią w postaci klombów i trawników. Dzięki działaniom szkoły oraz wsparciu Budżetu Obywatelskiego, dysponujemy nowoczesnym boiskiem sportowym oraz placem zabaw dla najmłodszych.

Zainstalowany został monitoring, obejmujący cały teren szkoły.

Kadrę pedagogiczną szkoły tworzą wysoko wykwalifikowani nauczyciele
i specjaliści.  Prowadzimy zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne, rozwijające umiejętności społeczno – emocjonalne oraz rozwijające umiejętność uczenia się.  W szkole można także skorzystać z pomocy psychologa i pedagoga specjalnego.

Nauczyciele są zaangażowani w uzyskiwanie jak najlepszych wyników nauczania, przygotowanie uczniów do konkursów, olimpiad i zawodów sportowych. Dzięki tym działaniom uczniowie uzyskują dobre wyniki na egzaminie ósmoklasisty, a wśród uczniów i absolwentów są finaliści wojewódzkich konkursów przedmiotowych oraz wielu zdobywców pierwszych, drugich
i trzecich miejsc w konkursach międzyszkolnych, wojewódzkich i ogólnopolskich.

O wysokiej jakości pracy szkoły świadczą uzyskane certyfikaty: Śląska Szkoła Jakości, Szkoła Bez Przemocy, Szkoła Odkrywców Talentów, Szkoła Pozytywnego Myślenia, Szkoła z pasja do matematyki, Uważna szkoła, Certyfikat za zrealizowanie zadań w ramach wojewódzkiego projektu ,,Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie, Certyfikat przyznany za aktywna realizację projektów oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii nauczania, Certyfikat za aktywny udział w programie edukacyjno-profilaktycznym dotyczącym szeroko pojętego bezpieczeństwa – BEZPIECZEŃSTWO W ŚWIECIE’.

Ponadto nasi nauczyciele i uczniowie brali i biorą udział w licznych projektach i programach edukacyjnych takich jak: 

·         Laboratoria przyszłości - inicjatywa edukacyjna z misją stworzenia nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań

·         Ogólnopolski Projekt: „Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo”

·         „Szkoła pamięta” – projekt edukacyjny MEiN

·         Wojewódzki Projekt Edukacyjny „Pamięć 81”

·         Projekt „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13.12.1981- PAMIĘTAMY

·         Ogólnopolski projekt „Szkoła Myślenia Pozytywnego 2.0

·         Projekt ministerialny  „Narodowy Dzień Sportu ‘’

·         Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Piękna nasza Polska cała"

·         ,,Ogólnopolski projekt edukacyjny z ekologią na ty”

·         „Ogólnopolski projekt edukacyjny Europa i ja”

·         Ogólnopolski projekt edukacyjny EKO - szkoła 2022”

·         Ogólnopolska akcja „Emotkowe pożeracze smutków”

·         Projekt edukacyjny ,,Uważna szkoła’’

·         Projekt edukacyjny ,,Komunikacja bez przemocy”

·         Ogólnopolski program ,,Program dla szkół’’ 

·         „Lepsza szkoła”

·         ,,Matematyka – co się liczy w sporcie”

·         Akcja społeczno – edukacyjna „Żonkile”, organizowana przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

·         ,,Projekt Polskiej Akcji Humanitarnej – Godziny wychowawcze ze światem”

·         ,,Projekt czytelniczy – Zaczytana ósemka”

·         ,,Przyroda z klasą - Czy wiesz jak żyje jeż”– projekt edukacyjny

·         Projekt edukacyjny ,,Zabawy w spokojny umysł’’ 

·         „Ogólnopolski program MSiT w ramach SKS ,,Usportowiona ósemka

·         Program „WF z AWF”

 

Szkoła przygotowuje uczniów do podjęcia nauki na kolejnym etapie kształcenia, do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym m.in. poprzez organizowanie wyjazdów na spektakle teatralne, lekcje filmowe
i teatralne oraz szkolne spotkania z muzyką poważną w wykonaniu artystów Filharmonii Śląskiej w Katowicach.

Uczniowie podejmują różnorodne działania na rzecz swojego rozwoju i rozwoju szkoły, proponują i realizują inicjatywy szkolne i pozaszkolne poprzez dobrze pracujący Samorząd Uczniowski oraz Szkolne koło Wolontariatu. Młodzież organizuje akcje charytatywne, występy artystyczne, dyskoteki szkolne i imprezy klasowe.

W szkole efektywnie działa także Rada Rodziców. Rodzice chętnie współpracują ze szkołą, pełnią funkcję opiniotwórczą i doradczą, są inicjatorami licznych akcji i imprez środowiskowych – pikniki rodzinne, kiermasze świąteczne, paczki mikołajkowe, stypendia dla uczniów.

Szkoła w wysokim stopniu zapewnia bezpieczeństwo uczniów. Prowadzona jest diagnoza zachowań uczniów i zagrożeń, a podejmowane działania skutkują tym, że uczniowie zachowują się zgodne z oczekiwaniami, obowiązującymi w szkole regulaminami i ogólnie przyjętymi normami.

Szkoła współpracuje z licznymi partnerami, co ma dobry wpływ na proces uczenia się uczniów, a nabyte przez nich dzięki tej współpracy umiejętności i prezentowane postawy promują szkołę w środowisku lokalnym i na forum miasta.