Okres wadowicki

18 maja 1920 r. - na świat przychodzi  Karol Wojtyła jako drugi syn Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich

20  czerwca 1920 r. - Karol Wojtyła został ochrzczony w kościele parafialnym

13 kwietnia 1929 r. - w wieku 45 umiera matka kraola Wojtyły, Emilia

wrzesień 1930 r. - Karol Wojtyła rozpoczyna naukę w 8-letnim Państwowym Gimnazjum Męskim im. Marcina Wadowity w Wadowicach

1932 r. - brat Karola, Edmund Wojtyła umiera na szkarlatynę, którą zaraził się od swojej pacjentki w szpitalu w Bielsku


Okres krakowski

14 maja 1938 r. – Karol Wojtyła zakończył gimnazjum z oceną celując

W październiku 1938 r. - rozpoczyna studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagielońskiego

Od października 1938 r. do lutego 1941 r. – to okres wytężonej nauki Karola Wojtyły oraz spotkań grupy literackiej oraz tworzenie własnej literatury

Od października 1940 do 1944 r. –Karol Wojtyła pracuje w kamieniołomach i Fabryce Sody Solvay  w Krakowie

18 lutego 1941 r. –  po ciężkiej chorobie umiera ojciec Karola Wojtyły

Jesienią 1941 r. – Karol Wojtyła waz z przyjaciółmi założył Teatr Rapsodyczny

1 listopada 1941 r. – Teatr Rapsodyczny wystawił swoje pierwsze przedstawienie

1942 r. – Karol Wojtyła rozstał się z teatrem

1 listopada 1946 r. -  Karol Wojtyła otrzymał święcenia kapłańskie w metropolitarnym seminarium Duchownym w Krakowie

1946 r. – Karol Wojtyła rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego

16 listopada 1946 r. – Karol Wojtyła został subdiakonem, a tydzień później diakonem

1 listopada 1947 r. – kardynał Adam Sapieha wyświęcił Karola Wojtyłę na księdza 


Kapłan, biskup, arcybiskup, kardynał

2 listopada 1947 r. - Karol Wojtyła jako neoprezbiter odprawił Mszę św. prymicyjną w krypcie św. Leonarda w katedrze na Wawelu

15 listopada 1947 r. - Karol Wojtyła wraz z klerykiem Stanisławem Starowieyskim poprzez Paryż wyjechał do Rzymu, aby kontynuować studia na Papieskim Międzynarodowym Athenaeum Angelicum

1948 r. - ukończył studia z dyplomem summa cum laude

lipiec 1948 r. -  na okres 7 miesięcy Karol Wojtyła został skierowany do pracy w parafii Niegowić, gdzie spełniał zadania wikarego i katechety

marzec 1949 r. - Karol Wojtyła został przeniesiony do parafii św. Floriana w Krakowie

1958 -  Karol Wojtyła został mianowany biskupem tytularnym Ombrii, a także biskupem pomocniczym Krakowa

28 września 1958 r. - w katedrze na Wawelu metropolita krakowski i lwowski, arcybiskup Eugeniusz Baziak dokonuje konsekracji biskupiej Karola Wojtyły

30 grudnia 1963 r. - Karol Wojtyła został mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim

23 czerwca 1967 r. - Karol Wojtyła został nominowany kardynałem

29 czerwca 1967 r. - otrzymał w Kaplicy Sykstyńskiej od papieża Pawła VI czerwony biret, a jego kościołem tytularnym stał się kościół św. Cezarego Męczennika na Palatynie


Pontyfikat

16 października 1978 r. - Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przybrał imię Jana Pawła II. Wynik wyboru ogłoszono 16 października o 16:16

2 - 10  czerwca 1979 r. - I pielgrzymka do Polski

13 maja 1981 r. -  podczas audiencji generalnej na Placu św. Piotra w Rzymie o godzinie 17:19, Jan Paweł II został postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Agcę w brzuch oraz rękę

16 - 23 czerwca 1983 r. - II pielgrzymka do Polski

8 - 14 czerwca 1987 r. - III pielgrzymka do Polski

1 - 9 czerwca, 13 - 20 sierpnia 1991 r. - IV pielgrzymka do Polski

22 maja 1995 r. - V pielgrzymka do Polski

31 maja-10 czerwca 1997 r. - VI pielgrzymka do Polski

15 - 17 czerwca 1999 r. - VII pielgrzymka do Polski

16 - 19 siepnia 2002 r. - VIII pielgrzymka do Polski

2 kwietnia 2005 r. - o godzinie 21.37 zmarł po zakończeniu Apelu Jasnogórskiego, w pierwszą sobotę miesiąca i wigilię Święta Miłosierdzia Bożego, w 9666. dniu swojego pontyfikatu