W naszej szkole oprócz psychologa i pedagoga specjalnego zatrudnieni są:

1. Logopedzi:

mgr Anita Bączkiewicz

mgr Agnieszka Duszyc

mgr Agnieszka Karalus

2. Surdopedagog - pracujący z uczniami niedosłyszącymi:

mgr Agnieszka Duszyc

3. Tyflopedagog - pracujący z uczniami niedowidzącymi:

mgr Joanna Puto - Faryna

4. Oligofrenopedagodzy - pracujący z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną:

mgr Katarzyna Pietkiewicz

mgr Anna Żyła

5. Rewalidanci pracujący z uczniami z niepełnosprawnością ruchową:

mgr Aleksandra Osękowska

mgr Joanna Puto - Faryna

mgr Kamila Wybraniec - Jakóbik

6. Rewalidanci pracujący z uczniami ze spektrum autyzmu:

mgr Małgorzata Chojnacka - Lewandowska

mgr Jolanta Horoń

mgr Agnieszka Kołodziejczyk

mgr Beata Kordalska

7. Rewalidanci pracujący z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym:

mgr Anna Żyła

Karol Nizioł

8. Terapeuci pedagogiczni:

mgr Anna Żyła

mgr Kamila Wybraniec - Jakóbik

9. Socjoterapeuci - pomoc dzieciom i młodzieży, które najczęściej wychowują się w rodzinach problemowych czy dysfunkcyjnych i przeżywają różnego rodzaju trudności:

mgr Małgorzata Chojnacka - Lewandowska

mgr Beata Galicka

mgr Elżbieta Szyjka