Poniżej zamieszczamy link do pobrania listy podręczników na rok szkolny 2017/2018. Informujemy, że podręczniki dla wszystkich uczniów są zapewnione z dotacji ministerialnej.

Rodzice kupują tylko podręczniki do religii.

 

---> L I S T A    P O D R Ę C Z N I K Ó W    2 0 1 7 / 2 0 1 8 <---

 

Lista podręczników na rok szkolny 2017/2018