Psycholog szkolny mgr Agnieszka Duszyc
Psycholog szkolny mgr Agnieszka Duszyc

Godziny pracy psychologa szkolnego w roku szkolnym 2019/2020:

 • Poniedziałek 8.45 - 9.45 / 10.30 - 11.30 (co drugi tydzień) i 13.30 - 16.00
 • Środa 9.30 - 11.30
 • Czwartek 11.30 - 16.00
 • Piątek 12.30 - 14.00

Psycholog realizuje następujące zadania:

 1. Praca z dziećmi:
  • Diagnoza potencjalnych możliwości dziecka.
  • Diagnoza trudności emocjonalnych dziecka poprzez obserwację w klasie, wywiad z rodzicem, nauczycielem oraz poprzez wykorzystanie technik projekcyjnych.
  • Indywidualne zajęcia z dziećmi (relaksacyjne, rozwijające, korygujące, wspomagające).
  • Zajęcia z klasami - profilaktyczne, wychowawcze, rozwijające możliwości.
  • Rozmowy terapeutyczne i zajęcia o charakterze terapeutycznym z dziećmi.
  • Rozmowy wychowawcze.
 2. Praca z rodzicami:
  • Indywidualne spotkania z rodzicami o charakterze psychoedukacyjnym, z elementami poradnictwa – w zależności od zgłaszanych potrzeb.
  • Udzielanie informacji zwrotnych na temat przebiegu pracy z dzieckiem, ukierunkowywanie oddziaływań rodzicielskich.
  • Udzielanie wsparcia zgłaszającym się rodzicom w sytuacjach trudnych wychowawczo i losowo, kierowanie do specjalistów zajmujących się konfliktami małżeńskimi, terapią rodzin, leczeniem - w zależności od potrzeb.
  • Poradnictwo w zakresie zagrożeń uzależnieniami.
  • Organizacja pomocy materialnej.
 3. Współpraca z wychowawcami klas, nauczycielami i pedagogiem szkolnym:
  • Wywiady na temat funkcjonowania społecznego i emocjonalnego dziecka.
  • Konsultacje w celu ustalenia optymalnych sposobów oddziaływań z wychowawcami i pedagogiem szkolnym.
  • Wywiady środowiskowe w domach uczniów.
  • Interwencje wychowawcze.
  • Udział w opracowywaniu Indywidualnych Programów Edukacyjno - Terapeutycznych.
  • Organizacja różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej na terenie szkoły.