Nauczyciele rok szkolny 2017/2018

Przedmioty Nauczyciele
język polski mgr Małgorzata Jedlińska
mgr Ewelina Adamczyk
mgr Jolanta Cypel
mgr Karolina Federowicz-Kuś
mgr Beata Galicka
matematyka mgr Maria Brzęska
mgr Iwona Chlewicka
mgr Sylwia Piwowarczyk
historia mgr Katarzyna Bugaj
biologia mgr Izabela Tarnawa
chemia mgr Małgorzata Chudzicka
fizyka  mgr Magdalena Płoszaj
geografia  mgr Beata Brodowska
przyroda mgr Dagmara Łęgosz - Cegłowska
mgr Izabela Tarnawa
język angielski mgr Agnieszka Karalus
mgr Kinga Wykurz
mgr Hanna Rędzińska
mgr Magdalena Topolska
mgr Paweł Bronny
język francuski mgr Hanna Rędzińska 
informatyka mgr Iwona Szafraniec
mgr Paweł Madej
technika mgr Joanna Żuromska
plastyka mgr Tamara Białas
muzyka mgr Bartosz Mizera
religia ks. Andrzej Polit
p. Jolanta Szafarska
wf mgr Sebastian Osman
p. Karol Nizioł
mgr Paweł Madej
biblioteka mgr Dorota Sala
wychowanie do życia w rodzinie mgr Żaneta Szczerba
pedagog mgr Anna Żyła 
psycholog mgr Agnieszka Duszyc
kierownik świetlicy mgr Katarzyna Pietkiewicz
wychowawca świetlicy  p. Magdalena Jabłońska
kształcenie zintegrowane mgr Beata Galicka
mgr Beata Grygutis
mgr Grażyna Jeżewska
mgr Agnieszka Kołodziejczyk
mgr Dorota Sala
mgr Małgorzata Siemińska
mgr Elżbieta Szyjka
mgr Anna Sokólska
wychowawca zerówki mgr Beata Kordalska
rewalidacja mgr Agnieszka Duszyc
mgr Anna Żyła
mgr Katarzyna Pietkiewicz
mgr Aleksandra Urgacz
mgr Łukasz Michnik
 doradztwo zawodowe