Nauczyciele rok szkolny 2018/2019

Przedmioty Nauczyciele
język polski mgr Ewelina Adamczyk
mgr Jolanta Cypel
mgr Karolina Federowicz-Kuś
mgr Beata Galicka
matematyka

mgr Maria Brzęska
mgr Iwona Chlewicka
mgr Sylwia Piwowarczyk
mgr Agnieszka Grabolus

historia mgr Katarzyna Bugaj
mgr Małgorzata Hat
wiedza o społeczeństwie mgr Małgorzata Hat
biologia mgr Paulina Szczepanek - Głębocka
mgr Jolanta Martyniak
chemia mgr Agnieszka Szafraniec - Krzemińska
fizyka  mgr Magdalena Płoszaj
geografia  dr Krzysztof Pawełko
przyroda mgr Jolanta Martyniak
język angielski mgr Agnieszka Karalus
mgr Katarzyna Zabłocka
mgr Hanna Rędzińska
mgr Magdalena Topolska
mgr Paweł Bronny
język francuski mgr Hanna Rędzińska 
informatyka mgr Iwona Szafraniec
mgr Paweł Madej
technika mgr Adam Fuks
plastyka mgr Tamara Białas
muzyka dr Kamil Pawłowski
edukacja dla bezpieczeństwa mgr Radosław Mikołajek
religia ks. Andrzej Polit
p. Jolanta Szafarska
wf mgr Sebastian Osman
p. Karol Nizioł
mgr Paweł Madej
biblioteka mgr Dorota Sala
wychowanie do życia w rodzinie mgr Katarzyna Bugaj
pedagog mgr Anna Żyła 
psycholog mgr Agnieszka Duszyc
kierownik świetlicy mgr Katarzyna Pietkiewicz
wychowawca świetlicy  mgr Beata Piwowarczyk
kształcenie zintegrowane mgr Beata Kordalska
mgr Karolina Leśniewska
mgr Grażyna Jeżewska
mgr Agnieszka Kołodziejczyk
mgr Dorota Sala
mgr Elżbieta Szyjka
mgr Anna Sokólska
wychowawca zerówki mgr Małgorzata Siemińska
rewalidacja

mgr Agnieszka Duszyc
mgr Anna Żyła
mgr Aleksandra Osękowska
mgr Łukasz Michnik
mgr Jolanta Horoń

 doradztwo zawodowe