Poznajmy się nawzajem

Uczniowie naszej szkoły wykonali "Świąteczną książkę kucharską", która została przekazana kolegom i koleżankom mieszkającym w Wilnie. Uczniowie klas 4a i 3a Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie wykonali dla nas kartki świąteczne z życzeniami.

Z okazji Święta Niepodległości uczniowie naszej szkoły oraz uczniowie szkoły w Wilnie, wzięli udział w Międzynarodowym konkursie plastycznym " Wolność niejedno ma imię".  Do konkursu przystąpiły również dzieci z Ukrainy. Przyznano dyplomy za zajęcie pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca i wyróżnienia.

 

WYNIKI MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA KLAS MŁODSZYCH. "WOLNOŚĆ NIEJEDNO MA IMIĘ".

KONKURS ZORGANIZOWANO Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

11 LISTOPADA.

Z okazji nadchodzącego Narodowego Święta Niepodległości zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 8 im. Karola Wojtyły w Sosnowcu oraz uczniów klas I-IV Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie.

Rozpoczęliśmy korespondencję listowną z uczniami z Wilna. Z uwagi na przepisy o ochronie tajemnicy korespondencji, nie zaprezentujemy treści naszych listów.

W sierpniu 2022 narodził się pomysł, by opracować projekt współpracy między Vilniaus Simono Konarskio Gimnazija (Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie), a naszą szkołą. Gimnazjum im Szymona Konarskiego w Wilnie jest polską szkołą na terenie państwa litewskiego. Do szkoły tej uczęszczają uczniowie polskiego pochodzenie.