Egzamin ósmoklasisty

Prosimy wszystkich Ósmoklasistów oraz ich Rodziców / Opiekunów prawnych o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

Prosimy wszystkich Ósmoklasistów oraz ich Rodziców o zapoznanie się z poniższymi informacjami: