Międzynarodowy Projekt "Krokus"

Uczniowie klas VIII rozpoczęli realizację Międzynarodowego Projektu „Krokus” upamiętniającego 1,5 miliona żydowskich dzieci - ofiary Holokaustu. Projekt zainicjowany został przez Holocaust Education Truust Ireland. Pierwszy etap to posadzenie żółtych krokusów.

zdjęcie żółtych krokusów

Uczniowie klas ósmych naszej szkoły biorą udział w Międzynarodowym Projekcie „Krokus” Jego pomysłodawcami i organizatorami jest Irlandzkie Towarzystwo Edukacji o Holokauście. Polskim koordynatorem jest Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie. Projekt powstał w Irlandii w 2005 r. Celem Projektu "Krokus" jest zapoznanie uczniów z tematyką Holokaustu, rozbudzenie w nich świadomości niebezpieczeństw i zagrożeń wiążących się z dyskryminacją, uprzedzeniami, fanatyzmem, nietolerancją, uwrażliwienie na krzywdę drugiego człowieka, skłonienie do dyskusji na temat przyczyn i skutków zbrodni Holokaustu oraz przestępstw określanych mianem zbrodni przeciwko ludzkości.