Międzynarodowy Projekt "Krokus"

Wzorem lat poprzednich, kolejny raz klasy ósme naszej szkoły przystąpiły do Projektu Krokus. Młodzież zasadziła na terenie przed szkołą symboliczne cebulki krokusów.

Uczniowie klas VIII rozpoczęli realizację Międzynarodowego Projektu „Krokus” upamiętniającego 1,5 miliona żydowskich dzieci - ofiary Holokaustu. Projekt zainicjowany został przez Holocaust Education Truust Ireland. Pierwszy etap to posadzenie żółtych krokusów.

zdjęcie żółtych krokusów

Uczniowie klas ósmych naszej szkoły biorą udział w Międzynarodowym Projekcie „Krokus” Jego pomysłodawcami i organizatorami jest Irlandzkie Towarzystwo Edukacji o Holokauście. Polskim koordynatorem jest Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie. Projekt powstał w Irlandii w 2005 r. Celem Projektu "Krokus" jest zapoznanie uczniów z tematyką Holokaustu, rozbudzenie w nich świadomości niebezpieczeństw i zagrożeń wiążących się z dyskryminacją, uprzedzeniami, fanatyzmem, nietolerancją, uwrażliwienie na krzywdę drugiego człowieka, skłonienie do dyskusji na temat przyczyn i skutków zbrodni Holokaustu oraz przestępstw określanych mianem zbrodni przeciwko ludzkości.