Komunikaty

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 8 w Sosnowcu rozpoczynają się 14 lutego 2018 r.

Na terenie województwa śląskiego rozpoczęła się akcja „Bezpieczne ferie 2018”.
Jej celem jest przede wszystkim zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpiecznego wypoczynku zimowego.

UWAGA !!!

NOWY NUMER KONTA WPŁAT ZA POSIŁKI !!!!

Bank PKO 41 1020 2313 0000 3102 0579 6018

Od STYCZNIA 2018 proszę wpłacać na ten numer konta.

Dnia 24.11.2017 r. (piątek) od godz. 8.00 będą przeprowadzane dalsze badania postawy ciała dzieci przez specjalistę rehabilitacji ruchowej mgr Grzegorza Badziocha.

Nasza szkoła przystąpiła do akcji zbiórki słodyczy dla dzieci z 11 domów dziecka mieszczących się w naszym regionie.

Dnia 17.11.2017 r. (piątek) od godz. 8.00 będą przeprowadzane dalsze badania postawy ciała dzieci przez specjalistę rehabilitacji ruchowej mgr Grzegorza Badziocha.

Dnia 10.11.2017 r. (piątek) od godz. 8.00 będą przeprowadzane badania postawy ciała dzieci przez specjalistę rehabilitacji ruchowej mgr Grzegorza Badziocha.

Wolne

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018:

Opłata za zniszczoną lub zgubioną legitymację

Informacja dla rodziców w sprawie opłat za zgubioną, zniszczoną legitymację:

Opłata za zniszczoną lub zgubioną legitymację wynosi  9,00 zł.

Przedstawiamy ogólne warunki Ubezpieczenia Ergo Hestia.

Informujemy o możliwości ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami.

Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom i słuchaczom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 8 w Sosnowcu informuje, że w związku z pracami remontowymi boisko szkolne będzie niedostępne od dnia 24.08.2017 r. do odwołania.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się 4 września 2017 roku:

  • o godzinie 9.00 dla uczniów klas IV - VII
  • o godzinie 10.30 dla uczniów klas I - III

Informacje dla Rodziców dotyczące zachowania bezpieczeństwa w korzystaniu z gier komputerowych przez dzieci:

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci spędzające zimowe ferie w mieście, do udziału w imprezach zorganizowanych przez sieć placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu. W tym roku tematem przewodnim będzie nasze miasto – Sosnowiec! Z okazji 115. urodzin Sosnowca, podczas zimowych spotkań w bibliotekach, pobawimy się w historyków, archeologów, geografów i biologów, ponieważ wśród tematów zajęć znajdą się legendy dotyczące Zagłębia, historie poszczególnych dzielnic, przyroda naszych podwórek, łąk i lasów, a także opowieści o najsłynniejszych mieszkańcach Sosnowca.

W związku z licznymi zapytaniami ze strony rodziców i nauczycieli dotyczącymi reformy oświaty, zamieszczamy informacje dotyczące planowanych zmian:

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą MEN---> Reforma edukacji

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017:

  • 14.10.2016 r.  (piątek)
  • 31.10.2016 r. (poniedziałek)
  • 02.05.2017 r. (wtorek)
  • 16.06.2017 r. (piątek)

Przedstawiamy ogólne warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Dzieci, Młodzieży i Personelu - do pobrania TUTAJ

Drogie Uczennice, Drodzy Uczniowie,

Początek roku szkolngo to koniec wakacyjnej swobody, zabawy, wypoczynku - być może tak właśnie sądzi część z Was, którzy dziś zaczynacie naukę. Macie oczywiście rację, że kończą się wakacje i czasu na zabawę będzie mniej, ale nie myślcie, że czekają was jedynie szare miesiące ślęczenia nad zeszytami i klasówki. Wiem, że nie wszystkim szkoła pozytywnie się kojarzy, ale jeśli chcecie, by w Was budziła tylko dobre emocje, zachęcam byście potraktowali ją nie jak zimny gmach, ale miejsce, które również Wy tworzycie.

Wolnostojący budynek o powierzchni 74,5 m2, stojący na terenie szkoły przy ul. Teatralnej  w Sosnowcu, jest do wynajęcia. Osoby zainteresowane wynajmem lokalu proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z sekretariatem szkoły (tel. 32 266-34-72).

Szkoła zlokalizowana jest w centrum Sosnowca i od zawsze pełni tu rolę kulturotwórczą. Placówka może się poszczycić bogatą 65-letnią tradycją. We wszystkich naszych działaniach widoczne jest łączenie szacunku dla tradycji z nowoczesnością i cyfryzacją nauczania.