zdjęcie przedstawia dłoń trzymajacą telefon komówrkowy oraz legitymację szkolną

Przypominamy, że nasza szkoła została przyjęta do programu mLegitymacja szkolna oraz zostało udostępnione bezpłatne narzędzie online umożliwiające łatwe, szybkie i samodzielne wykonanie zdjęcia do mLegitymacji.

Z usługi mogą bezpłatnie korzystać wszyscy uczniowie naszej szkoły. W celu wykonania zdjęcia wystarczy zrobić zdjęcie telefonem komórkowym (smartfonem) na dowolnym tle. Kreator z tak zrobionego zdjęcia przygotuje zdjęcie spełniające wymogi określone przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Kreator zdjęć do mLegitymacji - https://passport-photo.online/pl/zdjecie-do-mlegitymacji
Kreator zdjęć do mLegitymacji (aplikacja mobilna Android) - https://play.google.com/store/apps/details?id=online.passportphoto.visa.id.app&hl=pl

Uczniowie, którzy chcą korzystać z mLegitymacji zgłaszają się do wychowawców klas.

Szczegóły na temat programu - https://www.gov.pl/web/mobywatel/mlegitymacja-szkolna

Instrukcja obsługi mLegitymacji:

https://sp8sosnowiec-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/aduszyc_sp8sosnowiec_onmicrosoft_com/EacZsA792JlIh1F2mlATPosBWZijvSbnCEI0j6iXcVjCew?e=A1yaet