Samorząd Uczniowski zaprasza uczniów klas 4-8 do wspólnej zabawy!