18.10.2019r. dzielni reprezentanci klas szóstych wzięli udział w  XXXVIII Rajdzie Młodzieży Zagłębia Dąbrowskiego na  Magurkę Wilkowicką 909 m n.p.m., zorganizowanym przez Oddział PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Sosnowcu.

Głównym celem rajdu była popularyzacja walorów turystyczno-krajoznawczych Beskidu Małego oraz integracja młodzieży sosnowieckich szkół.

Dla silnej ekipy z ósemeczki rajd zakończył się sukcesem! Tak, jak zaplanowaliśmy wracamy z pucharem i to nie jednym, a dwoma!!!

Brawo WY!!!