Tutoring to metoda pracy z uczniem (zwanym podopiecznym, tutikiem lub tutkiem) polegająca na cyklu spotkań i rozmów. Ich celem jest rozwój młodego człowieka w różnych obszarach jego życia, takich jak:

 ·       umiejętności,

 ·       zainteresowania,

 ·       intelekt,

 ·       potencjał (talenty, zdolności, mocne strony),

 ·       kompetencje społeczne,

 ·       kompetencje zawodowe,

 ·       osobowość,

 ·       charakter,

 ·       postawy,

 ·       wartości i przekonania.

  Owocem tych spotkań ( tutorialu) może być ( w zależności od zaangażowania podopiecznego) ukształtowanie następujących postaw:

 ·       odpowiedzialności,

·        samodzielności,

 ·        niezależności,

 ·       dojrzałości,

 ·       świadomości tego, kim jestem i czego chcę.

 Procesy tutorskie wzmacniają poczucie własnej wartości podopiecznych, podnoszą ich samoocenę, pomagają odkryć ukryty potencjał i drzemiące możliwości.