Tutoring mocno stawia na relację tutora i tutika. Tutoring bez relacji nie istnieje!

Rodzi się ona w trakcie towarzyszenia młodej osobie na pewnym etapie jej życia. Dzięki tej relacji odkrywanie swoich mocnych stron, przekazywanie wiedzy i doświadczenia odbywa się w bezpiecznej atmosferze, która jest fundamentem dla wzrostu i rozwoju człowieka.

Prawidłowo  zbudowana relacja między tutorem, a podopiecznym ma ogromną rolę motywującą, wzmacniającą determinację i odwagę podopiecznego w procesie realizacji wyznaczonych celów.

Jarosław Traczyński pisze, że tutor: „wierzy w możliwości [podopiecznego], wspiera go i doradza, inspiruje i skłania do myślenia. Przede wszystkim zaś buduje dobre, oparte na zaufaniu i szacunku relacje, które mogą stać się dla podopiecznego modelem postępowania z innymi ludźmi.”
 (J. Traczyński, Kim jest (mógłby być…) tutor w polskiej szkole? W:. M. Budzyński, P. Czekierda, J. Traczyński, Z. Zalewski, A. Zembrzuska (Red.), Tutoring w szkole między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej. Wrocław 2009, Wyd. Towarzystwo Edukacji Otwartej)