Dzieła patrona
Karol Wojtyła był nie tylko osobą duchowną, autorytetem moralnym ale także artystą, aktorem, pisarzem - literatem. Od  najmłodszych lat intersował się literaturą i teatrem. Opublikował kilka dramatów, zbiory poezji, rozważenia filozoficzne.

Dzieła literackie:

1940 - "Hiob", "Jeremiasz" (sztuki teatralne)

1946 - "Pieśń o Bogu ukrytym"

1950 - "Brat naszego Boga" (sztuka teatralna)

1960 - "Przed sklepem jubilera"

1975 - "Rozważania o śmierci"

1979 - "Myśląc ojczyzna"

1994 - "Przekroczyć próg nadziei" (wywiad - rzeka udzielony włoskiemu dziennikarzowi Vittorio Massoriemu)

1996 - "Dar i Tajemnica"

2002 - "Autobiografia"

2003 - "Tryptyk Rzymski"

2004 - "Wstańcie! Chodźmy!"

2005 - "Pamięć i tożsamość"

Encykliki papieskie

1979 r. - "Redemptor hominis" - "Jezus Chrystus - odkupiciel człowieka"

1980 r. - "Dives in misericordia" - "O Bożym miłosierdziu"

1981 r. - "Laborem exercens" - "O pracy ludzkiej"

1985 r. - "Slavorum Apostoli" - "Apostołowie Słowian"

1986 r. - "Dominum et Vivificantem" - "O Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata"

1987 r. - "Redemptoris Mater" - "Matka Odkupiciela"

1987 r. - "Sollicitudo rei socialis" - "Troska o sprawy społeczne"

1990 r. - "Redemptoris Missio" - "Misja Odkupiciela"

1991 r. - "Centesimus annus" – „W setną rocznicę encykliki „Rerum Novarum"”

1993 r. - "Veritatis splendor" - "Blask prawdy"

1995 r. - "Evangelium vitae" - "Ewangelia życia"

1995 r. - "Ut unum sint" - "Abyśmy byli jedno"

1998 r. - "Fides et ratio" - "Wiara i rozum"

2003 r. - "Ecclesia in Eucharistia" - "O Eucharystii w życiu Kościoła"