Dnia 24.11.2017 r. (piątek) od godz. 8.00 będą przeprowadzane dalsze badania postawy ciała dzieci przez specjalistę rehabilitacji ruchowej mgr Grzegorza Badziocha.

Dziecko zgłoszone do badań w tym dniu przynosi ustaloną przez MOSiR kwotę – badanie postawy ciała – 10,00 zł. Badanie będzie przeprowadzone w obecności pielęgniarki szkolnej bez udziału rodzica. Kto dokonał już wpłaty – pieniędzy nie przynosi. Terminy kolejnych badań będą podawane na bieżąco.