Ważna informacja dla rodziców pierwszoklasistów - zmiany w programie "Wsparcie na starcie". Przekazujemy informację z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu:

 

"W związku z zawiadomieniem Wydziału Nadzoru Prawnego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach o wszczęciu postępowania o unieważnienie Uchwały898/LXV/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie jednorazowego świadczenia pieniężnego na rzecz dzieci rozpoczynających realizację obowiązku szkolnego w klasie pierwszej szkoły podstawowej na terenie miasta Sosnowca w roku szkolnym 2018/2019 Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu prosi o nie przyjmowanie od rodziców dzieci pierwszoklasistów wniosków dotyczących wyprawki.

 

Pragnę poinformować, że Wydział przygotował już nowy projekt Uchwały który zostanie poddany pod obrady Sesji Rady Miejskiej w dniu 30.08.2018 roku.

 

Wobec powyższego uprzejmie proszę na rozpoczęciu roku szkolnego w klasach pierwszych poinformować rodziców, że nowe wnioski będą składane w późniejszym terminie.

 

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy."