W związku z obowiązkiem zorganizowania do końca września 2018 roku spotkań z rodzicami uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności posiadających orzeczenia do kształcenia specjalnego informuję, że spotkanie z rodzicami uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi odbędzie się w czwartek 27 września o godzinie 15.30 w sali numer 43.

Na spotkanie zapraszam rodziców uczniów posiadających orzeczenia do kształcenia specjalnego oraz rodziców uczniów posiadających aktualne opinie wydane przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne.

psycholog Agnieszka Duszyc