W Szkole Podstawowej nr 8 w Sosnowcu działa anonimowa skrzynka interwencyjna. Jest zamieszczona w przedsionku pod tablicą informacyjną. Założona została w celu zapobiegania zagrożeniom wśród naszych uczniów.

Dotyczy takich zagrożeń jak: agresywne zachowania w szkole, wymuszanie pieniędzy lub przedmiotów wartościowych, przemoc domowa, krzywdzenie dzieci, cyberprzemoc. Skrzynka ma służyć rodzicom do zgłaszania trudnych spraw w celu podjęcia interwencji przez pracowników szkoły. Rodzice mogą wrzucać listy  ze zgłoszeniami i z prośbami  anonimowo. Każda wiadomość wpisana będzie do rejestru zgłoszeń i rozpatrzona przez szkolnego koordynatora do spraw bezpieczeństwa i rzecznika praw ucznia w szkole. Skrzynka opróżniana jest codziennie o godz. 9 przez pedagoga lub psychologa szkolnego.