Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020:

  • 02.01.2020 r.
  • 03.01.2020 r.
  • 21.04.2020 r. - egzamin ósmoklasisty z języka polskiego
  • 22.04.2020 r. - egzamin ósmoklasisty z matematyki
  • 23.04.2020 r. - egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego
  • 12.06.2020 r.