W dniach 25.11. (poniedziałek) dla klas I- IV i 26.11. (wtorek) dla klas V - VIII, odbędzie się akcja jesiennej zbiórki makulatury na terenie naszej szkoły.
W tych dniach od godz. 8:00-15:30 można oddać wszystkie niepotrzebne wyroby papiernicze. Pakunek powinien być zawiązany sznurkiem lub umieszczony w pudełku kartonowym, podpisany nazwiskiem i klasą oddającego.

Uwaga !!! Wszelkie surowce pakowane w innej formie np. Reklamówkach lub paczki nie podpisane – nie będą ważone !!!

 

Regulamin „AKCJI ZBIÓRKI MAKULATURY” w SP 8 Sosnowiec:
1. Zbiórka makulatury w naszej szkole odbywa się dwa razy w roku w okresie przed świątecznym; wiosenna (w marcu) oraz jesienna (w listopadzie).
2. Makulaturę można oddawać w formie pakunku związanego sznurkiem lub umieszczonego w pudełku kartonowym, podpisanego nazwiskiem i klasą oddającego.
3. Zebraną makulaturę należy dostarczyć do szkoły w określonym terminie trwania akcji lub bezpośrednio do punktu skupu makulatury i złomu.
4. W skupie osoba dostarczająca makulaturę otrzymuje jedynie kwit potwierdzający ilość oddanego surowca z dopiskiem; nie zapłacono lub kwit z potwierdzeniem ilości oddanego surowca oraz należną gotówkę.
5. Kwit potwierdzający oddanie makulatury należy dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu wychowawcy klasy. Otrzymane od uczniów kwity wychowawca przekazuje koordynatorowi zbiórki w celu policzenia wyników i podsumowania akcji.
6. Koordynator zbiórki umawia odbiór surowca ze szkoły z określonym punktem skupu, po czym otrzymuje potwierdzenie ilości odebranej makulatury i należną gotówkę.
7. Koordynator sumuje kwoty uzyskane z bezpośredniego odbioru surowca i kwitów oddanych przez uczniów, po czym wpłaca całość kwoty za potwierdzeniem do sekretariatu szkoły.
8. Uczniowie i klasy wyróżniające się w rocznej zbiórce makulatury za promowanie ekologicznego stylu życia zostaną nagrodzone symbolicznymi upominkami podczas akademii zakończenia roku szkolnego.
9. Środki uzyskane ze zbiórki makulatury przekazywane są w całości na cele statutowe szkoły.
10. Najczęściej celem wydatkowania uzyskanych środków jest zakup sprzętu sportowego.


Ze sportowym pozdrowieniem
Sebastian Osman