Szanowni Rodzice !!!

W związku z obowiązującym rygorem sanitarnym ze względu na pandemię koronawirusa informuję, że rozdanie świadectw odbędzie się wg załączonego harmonogramu. Świadectwa zostaną wręczone przez wychowawców klas. W przypadku braku możliwości odebrania świadectwa w wyznaczonym czasie, proszę odebrać dokument w sekretariacie szkoły w godzinach pracy tj. 7.30 – 15.30 w każdy roboczy dzień tygodnia.

Z poważaniem.

Dyrektor Szkoły – Beata Gryguits