grafika z napisem ważny komunikat

Kształcenie zdalne w Szkole Podstawowej nr 8 im. Karola Wojtyły odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach do dnia 3 stycznia 2020 roku.

W roku szkolnym 2020/2021 ferie zimowe na terenie całego kraju trwać będą od dnia 4 stycznia 2021 r. do dnia 17 stycznia 2021 r.

W związku z powyższym oraz zgodnie ze Statutem Szkoły Podstawowej nr 8 im. Karola Wojtyły w Sosnowcu częściowej zmianie ulega kalendarz roku szkolnego 2020/2021:


1. I semestr - od 1.09.2020 r. do 04.02.2021 r.
II semestr -05.02.2021 r. do 25.06.2021 r.

2. Wystawianie ocen :
do dn. 21. 12.2020 r. –przewidywane zagrożenia oceną niedostateczną z poszczególnych przedmiotów oraz przewidywane zagrożenia oceną nieodpowiednią i naganną z zachowania
do dn. 21. 01.2021 r. – przewidywane oceny ze wszystkich przedmiotów i z zachowania
do dn.28. 01.2021 r. – oceny śródroczne ze wszystkich przedmiotów i z zachowania

3.Zebrania i konsultacje z rodzicami:
07.12.2020 r. - konsultacje z rodzicami klas I-III
08.12.2020 r. - konsultacje z rodzicami klas IV-VIII
22.02.2021r. - zebrania z rodzicami klas I-III podsumowujące wyniki nauczania w I semestrze br. szkolnego
23.02.2021 r. - zebrania z rodzicami klas IV-VIII podsumowujące wyniki nauczania w I semestrze br. szkolnego

Pozostałe terminy uwzględnione w kalendarzu roku szkolnego 2020/21 pozostają bez zmian.

Dni 04-05.01.2021 r. uchwalone jako dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021 ulegają zniesieniu z uwagi na trwające w tym czasie Ferie zimowe.

 

Drodzy Uczniowie i Rodzice, życzę Wam dużo zdrowia, spokoju i cierpliwości!

Dbajcie o siebie i pamiętajcie, że ze wszystkimi sprawami możecie zwrócić się do wychowawców, nauczycieli, pedagoga i psychologa szkolnego oraz do mnie.

Pozdrawiam serdecznie, Dyrektor Szkoły Beata Grygutis