grafika z biretem i napisem zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się w dniu 25.06.2021 r. według harmonogramu:

 

 

Klasy VIII - uroczyste zakończenie odbędzie się w sali gimnastycznej dla każdej klasy osobno. W uroczystości ogólnej może brać udział jeden rodzic. Następnie uczniowie wraz z wychowawcą przechodzą do przypisanych sal lekcyjnych.

 

Klasa VIII a - godz. 8.00 – ( 8.50) 9.00 sala gimnastyczna , 9.00- 9.30 sala nr. 15
klasa VIII b - godz. 9.00 – (9.50) 10.00 sala gimnastyczna, 10.00-10.30 sala nr. 12
klasa VIII c – godz. 10.00- (10.50) 11.00 sala gimnastyczna , 11.00 – 11.30 sala nr 46

 

Klasy IV - VII - uroczyste zakończenia odbędą się w przypisanych salach  lekcyjnych. W uroczystości w/w klas rodzice nie biorą udziału.

 

Klasy IV – godz. 11.15  - 12.00, kl. IV a – s.10, kl. IV b – s.43
Klasy V – godz. 11. 15 – 12.00 , kl. V a – s.44, kl. V b- s. 15
Klasy VI – godz. 11.15 – 12.00,  kl.VI a – s. 11,  VI b – s.13, VI c- s.12,  VI d - s.7
Klasy VII – godz. 11.15 – 12.00, kl. VII a – s.14 , kl. VII b – s.8 , VII c – s. 9, VII d – s.6

 

Klasy I - III - uroczyste zakończenia odbędą się w przypisanych salach  lekcyjnych.  W uroczystości w/w klas rodzice nie biorą udziału. Jedynie w przypadku klas III Trójka klasowa może reprezentować wszystkich rodziców.

 

Klasy I – godz. 12.15 – 13.00, kl. I a- s.2, kl. I b – s. 6, kl. I c – s.4
Klasy II – godz. 12.25- 13.00, kl. II a – s.1, kl. II b – s. 7, kl. II c – s. 8
Klasy III – godz. 12.25- 13.00, kl. III a – s.3, kl. III b – s. 9. kl. III c – s.10