zdjęcie przedstawia monety pięciozłotowe

Koszt obiadów na poszczególne miesiące do końca roku 2021:

WRZESIEŃ 76,00 zł
PAŹDZIERNIK 80,00 zł
LISTOPAD 76,00 zł
GRUDZIEŃ 64,00 zł

Numer konta:

Bank PKO S.A. Sosnowiec
41 1020 2313 0000 3102 0579 6018

Termin płatności: do 10 – tego dnia każdego miesiąca.