6 listopada 2008 roku został uruchomiony pierwszy bezpłatny ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, którego obsługą zajmuje się Fundacja Dzieci Niczyje. Telefon zaufania 116 111 będzie służyć młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony.

Zapewni dzwoniącym kontakt z fachowcami w trudnych dla nich sytuacjach. Linia 116 111 obsługiwana jest przez wykwalifikowanych psychologów i pedagogów, którzy potrafią rozmawiać z młodymi ludźmi o ich problemach i są w stanie udzielić im profesjonalnej porady w sytuacjach kryzysowych.

Konsultanci telefonu zaufania 116 111 będą współpracowali z ogólnopolską siecią instytucji i organizacji, które w razie potrzeby prowadzić będą interwencje w sprawach dzieci.W pierwszym okresie działania telefonu zaufania 116 111 dzieci i młodzież będą mogli korzystać z niego od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 - 20.00.Dodatkowe informacje o zasadach działania telefonu 116 111 można znaleźć na stronie internetowej http://www.116111.pl/.